Đề thi quản trị chiến lược thầy Hoàng Lâm Tịnh cao học K22 Đêm 3 Gợi ý giải

Câu 1: Các phương án chiến lược hội nhập (liên kết)? Điều kiện áp dụng từng phương án? Ví dụ minh họa.

Câu 2: Chuỗi giá trị (Value Chain) của doanh nghiệp là gì? Ví dụ về chuỗi giá trị doanh nghiệp? Cách xác định giá trị cốt lõi? Vai trò của phân tích chuỗi giá trị trong hoạch định và thực hiện chiến lược.

Câu 3: Xây dựng ma trận BCG đưa ra chiến lược cấp cty, chiến lược SBU, chiến lược chức năng.

Hướng dẫn giải:

Câu 1: Phương án chiến lược hội nhập

+ Hội nhập dọc thuận chiều

+ Hội nhập dọc nghịch chiều

+ Hội nhập ngang

Chi tiết tham khảo cuốn Chiến lược và sách lược kinh doanh của Garry Smith, Arnold, Boby

Câu 2: Chuỗi giá trị trong cuốn Lợi thế cạnh tranh của Michael E. Porter

Cách xác định năng lực cốt lõi thông qua 4 yếu tố VRIN (giá trị, khó bắt chước, khan hiếm, không thể thay thế)

Tham khảo thêm:

Câu 3: BCG tham khảo cách xây dựng và sử dụng BCG để xác định chiến lược cấp cty, chiến lược SBU, chiến lược chức năng:

Tham khảo: https://vneconomics.com/cach-thuc-xay-dung-ma-tran-bcg-va-ap-dung-bcg-dua-ra-chien-luoc-cap-cty-sbu-chien-luoc-chuc-nang/

Trên là đề thi quản trị chiến lược thầy Hoàng Lâm Tịnh cho khóa K22 Đêm 3 trường đại học kinh tế tp. Hồ Chí Minh (UEH)

Tôi có note một số ý giải của đề và cách giải đề. Hy vọng ACE các khóa sau có thể tham khảo để tối thiểu hóa việc học, tối đa hóa kết quả nhận về.

Trên là note hướng dẫn sơ bộ, đề này tôi thi được 8 đ nên có lẽ đi đúng hướng và phân tích. Đề của thầy Hoàng lâm Tịnh rất sát chương trình học trên lớp nên đi học, thuyết trình, đọc sách và tham khảo đề của tôi sẽ là lợi thế. 8đ mới chỉ là mức độ nắm kiến thức, hy vọng anh chị em sau này sáng tạo tốt để có 9 hay 10đ.

Chúc may mắn!

[email protected]

 

1 thought on “Đề thi quản trị chiến lược thầy Hoàng Lâm Tịnh cao học K22 Đêm 3 Gợi ý giải”

  1. Năng lực cạnh tranh thỏa mãn đồng thời VRIN = năng lực cốt lõi (xem thêm năng lực cạnh tranh là gì nha!)

Comments are closed.