Categories
HỌC

Đề thi quản trị dự án cô Phan Thị Thu Hương K19

Đây là đề thi môn Quản trị dự án cao học UEH MBA Đêm 5 – Cô Phan Thị Thu Hương.

Đề mở 75 phút.

3 replies on “Đề thi quản trị dự án cô Phan Thị Thu Hương K19”