Categories
HỌC

Đề thi quản trị dự án lớp Đêm 5 K22 Cô Phan Thị Thu Hương UEH

Câu 1:Phân tích phạm vi dự án và các bên liên quan

Câu 2:10 lý thuyết kỹ năng làm việc nhóm, trong đó bạn tâm đắc nguyên lý nào nhất khi ứng dụng vào bài tiều luận nhóm

Câu 3 : bài tập

a/ Vẽ sơ đồ mạng, phân tích, tính toán

b/ Cho biết thời gian ngắn nhất thực hiện dự án. nếu D trễ 1 ngày thì có ảnh hưởng tiến độ hoàn thành dự án hay ko?

c/ và d/ Liên quan đền phần chi phí phát sinh khi dự án trễ hạn

Tham khảo đề thi quản trị dự án cô Phan Thị Thu Hương K19

Chúc thành công!

[email protected]

1 reply on “Đề thi quản trị dự án lớp Đêm 5 K22 Cô Phan Thị Thu Hương UEH”