Categories
HỌC

Đề thi quản trị emarketing Cô Hoàng Lệ Chi lớp Đêm 3 K22 Cao học UEH PTIT

Đề thi emarketing cô Hoàng Lệ Chi – 90 phút – Không sử dụng tài liệu

Câu 1: Nêu 4 khía cạnh của thẻ điểm cân bằng BSC? Theo anh chị có nên thêm khía cạnh xã hội vào nữa hay không? Tại sao? Hãy đưa ra ví dụ minh họa về  1 công cụ phân tích web mà anh chị biết?

Câu 2: Nêu các hạn chế của nghiên cứu thị trường diện rộng trên Internet? Một số giải pháp khắc phục các hạn chế trên?

Câu 3: Hãy nêu các phương tiện emarketing mà anh chị biết? Trình bày một công cụ chi tiết? Ví dụ một cty thực hiện thành công sử dụng phương tiện emarketing?

 

* Nhận xét cá nhân về đề thi:

  1. Đề thi 90 phút bám sát chương trình học.
  2. Các câu này đã có trọng giới hạn ôn thi của cô đã nêu nhưng có vẻ vẫn hơi dài vì vừa lý thuyết vừa liên hệ thực tế.
  3. Mức độ đề không khó nhưng cần trình bày nhiều và có thể không sâu vì thời gian hạn hẹp.
  4. Có 3 câu nhưng thực ra là nhiều hơn thế (mỗi câu có nhiều ý)
  5. Một môn học hay và cảm giác mọi thứ như chỉ vừa bắt đầu.
  6. Hơi nhùn vì quên mất 4 khía cạnh của BSC 🙁
  7. Đề thi sẽ ra trong bộ câu hỏi ôn tập nên các anh chị ôn cho kỹ không phải lo chuyện bị ra quá lạ. http://vneconomics.com/giai-18-cau-on-thi-quan-tri-emarketing-co-hoang-le-chi-cao-hoc-ueh-ptit/
  8. Chăm học xíu là ok ^^ (Bản thân tôi học có vài giờ rồi cắp bút đi thi nên cũng không đòi hỏi nhiều 😀 )

Chúc anh chị may mắn 😀

[email protected]

K