Categories
HỌC

Đề thi quản trị marketing thầy Đinh Công Tiến UEH K22 D3

Đề thi quản trị marketing thầy Đinh Công Tiến UEH K22 D3 – Lần 1 Đề đóng

Câu 1 :  Đưa ra các câu trắc nghiệm với các thuật ngữ sau:

  • Hành vi khách hàng.
  • Vị thế cạnh tranh
  • Nhu cầu thị trường
  • Tài sản thương hiệu

Câu 2 : Marketing Mix là gì? Cho 3 ví dụ về 3 cách tiếp cận marketing mix?

Câu 3 : Anh Chị hãy phân tích một qui trình quản trị marketing-mix tại nơi anh chị làm việc.

[email protected]