Categories
HỌC

Đề thi quản trị nguồn nhân lực cô Trần Kim Dung lớp cao học Đêm 3 K22

Đề mở, 75 phút.

Câu 1: Trình bày chức năng và nhiệm vụ phòng chức năng (Kế toán hoặc R&D)

Câu 2: Với phòng chức năng trên nêu các KPI của phòng và cách thức định lượng KPI này.

 

Kinh nghiệm: So với đề nhiều lớp thì phần cốt lõi cần ôn nhất là KPI, nên chuẩn bị các tài liệu về sứ mạng, chức năng phòng. Đề này hơi khó so với đề lớp khác chắc 1 phần do thi sau các lớp cùng khóa K22.

1 reply on “Đề thi quản trị nguồn nhân lực cô Trần Kim Dung lớp cao học Đêm 3 K22”