Đề thi quản trị nguồn nhân lực – Trần Kim Dung

Đề thi quản trị nguồn nhân lực cao học K22 Ngày 2

Do PGD. TS Trần Thị Kim Dung giảng dạy.

Đề mở – 75 phút

Cho 1 bảng các KPI – Download bảng KPI: CLICK HERE

(Bảng số liệu Cô cho giống KPI ngân hàng, Nhưng ít hơn vài cái)

1/ Trong bảng KPI trên Anh chị hãy chọn KPI nào cho kỹ thuật, KPI nào cho kinh doanh?

2/ Từ những KPIs đã chọn được của 2 phòng trên. Hãy chỉ ra cách đánh giá các KPIs hiệu quả.