Đề thi quản trị tài chính cao học UEH cuối kỳ Cô Võ Thị Quý K22 Updated 2014

Đề thi quản trị tài chính cao học cuối kỳ Cô Võ Thị Quý K22

Đề thi chung cho 3 lớp Đêm 1, Đêm 2, Đêm 3. Thời gian 90 phút, được sử dụng 1 tờ giấy viết tay A4.

(File chụp hình dung lượng hơi lớn, Có thể mất môt lúc để load).

Page 1

Page 2

(THEO KEVIN ĐỀ NÀY CÓ 1 CHỖ SAI, NẾU AI CÙNG QUAN ĐIỂM EMAIL MÌNH TẠI [email protected], MÌNH MỜI CF, NĂM ĐÓ THI XONG MÌNH RẤT KO HÀI LÒNG)

BÀI GIẢI ĐỀ THI CUỐI KỲ CÔ VÕ THỊ QUÝ – UEH

Chúc Anh/Chị may mắn!

1 thought on “Đề thi quản trị tài chính cao học UEH cuối kỳ Cô Võ Thị Quý K22 Updated 2014”

Comments are closed.