Đề thi quản trị tài chính giữa kỳ cô Võ Thị Quý lớp Đêm 3 K22

Có 2 đề ngồi theo số thứ tự:

* ĐỀ 1

 

 

ĐỀ 2:

1/ Khi nào khuyến khích tăng vốn nợ trong cơ cấu vốn, giải thích: tăng thuế thu nhập DN, tăng thuế thu nhập cá nhân, giảm chi phí phá sản, DN có dòng tiền ko ổn định.

2/ cho 2 dự án A&B
Tính Payback (có tính chiết khấu và không chiết khấu), NPV, MIRR, Crossover Rate.
Câu này tương đối dễ.

3/ Bài tập tính cô Q, trong đề thi giữa kỳ đã có trong topic: https://vneconomics.com/de-thi-giua-ky-quan-tri-tai-chinh-co-vo-thi-quy-goi-y-giai/

Chúc may mắn!

2 thoughts on “Đề thi quản trị tài chính giữa kỳ cô Võ Thị Quý lớp Đêm 3 K22”

Comments are closed.