Categories
HỌC

Đề thi quản trị thay đổi và phát triển tổ chức OCD cô Trần Kim Dung cao học Đêm 5 K22 UEH

Đề thi thay đổi và phát triển tổ chức OCD cô Trần Kim Dung. Đề đóng – 60 phút.

Viết dự án OC chân đoán nguyên nhân khiến cho tinh thần làm việc giảm của CBNV tại công ty anh chị công tác.

Chúc anh chị may mắn 🙂

K.