Đề thi quản trị thương hiệu thầy Bảo Trung lớp Đêm 3 K22

Do mình không thi môn này trực tiếp nên sơ lược đề thi môn này 3 câu như sau:

Đề đóng.

Câu 1: Nêu ví dụ và phân tích nhận diện một thương hiệu nào đó?

Câu 2: Nêu các yếu tố nguồn gốc tạo nên một thương hiệu thứ cấp?

Câu 3: Đặt 10 câu hỏi khảo sát để nhận biết giá trị thương hiệu?

(Có thể câu cú không chính xác lắm ^^ nhưng sẽ giúp các bạn biết dạng đề thi)

Chúc thành công!

[email protected]