Categories
HỌC

Điểm thi quản trị sản xuất điều hành lớp Đêm 3 K22

Bảng Điểm thi quản trị sản xuất điều hành lớp Đêm 3 K22 – Thầy Hồ Tiến Dũng – UEH

 

 

Happy ending!

3 replies on “Điểm thi quản trị sản xuất điều hành lớp Đêm 3 K22”

Em cũng mới có điểm môn này xong, 5.6 vừa đủ đậu, ai học thầy rồi sẽ biết, qua môn được mừng biết bao nhiêu 😀