Categories
HỌC

Định dạng chuẩn của một luận văn cao học

Đây là yêu cầu về form mẫu, định dạng chuẩn hay hướng dẫn cách trình bày luận văn từ trường đại học kinh tế.

 

1 reply on “Định dạng chuẩn của một luận văn cao học”

[…] Tôi không biết bạn làm luận văn về cái gì, cao học hướng nghề nghiệp hay hướng nghiên cứu nhưng format hay định dạng bài chuẩn dùm cái. Bài nào cũng bị ném đá về điều này. Đọc bài cách thức trình bày luận văn cao học do UEH đưa ra tại http://vneconomics.com/dinh-dang-chuan-cua-mot-luan-van-cao-hoc/ […]