Categories
HỌC

ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY BINARY LOGISTIC

Hồi quy binary logistic cũng đòi hỏi ta phải đánh giá độ phù hợp của mô hình. Đo lường độ phù hợp tổng quát của mô hình này được dựa trên chỉ tiêu -2LL (viết tắt của -2 log likelihood). Bạn không cần quan tâm nhiều đến việc -2LL được tính toán như thế nào, chỉ cần nhớ quy tắc đánh giá độ phù hợp căn cứ trên -2LL ngược với quy tắc dựa trên hệ số xác định mô hình R bình phương, nghĩa là giá trị -2LL càng nhỏ càng thể hiện độ phù hợp cao. Giá trị nhỏ nhất của -2LL là 0 ( tức là không có sai số), khi đó mô hình có một độ phù hợp hoàn hảo.
Ngoài ra chúng ta còn có thể xác định được mô hình dự đoán tốt đến đâu qua bảng phân loại (Clasification table) do SPSS đưa ra, bảng này sẽ so sánh số trị số thực và trị số dự đoán cho từng biểu hiện và tính tỷ lệ dự đoán đúng sự kiện
(theo Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc)

2 replies on “ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY BINARY LOGISTIC”