Đổi lĩnh vực học tập

Một sinh viên viết cho tôi: “Việc làm nào là tốt nhất trong tương lai cho người nào đó chỉ được nhận vào đại học Mĩ. Khi xin học em đã chọn học về Kinh tế, nhưng sau khi đọc blog của thầy, em muốn chuyển sang lĩnh vực khác mà cho phép em có được việc làm tốt hơn với lương tốt. Liệu có thể đổi lĩnh vực học tập trong trường Mĩ không? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Nếu bạn muốn có việc làm tốt trong tương lai, học Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM). Theo một báo cáo công nghiệp mới đây, trên 83% các việc làm trong năm mươi năm tới đều trong lĩnh vực STEM, những việc làm tốt nhất trong khu vực công nghiệp vì nó là nền tảng cho mọi khu vực khác.

Hiện thời, việc làm tốt nhất trong công nghệ là Khoa học dữ liệu, Tính toán mây, Internet mọi vật, và An ninh xi be. Mức vào nghề cho bốn vị trí này bắt đầu ở $115,000 đô la một năm và có thể lên cao hơn tuỳ theo kĩ năng và kinh nghiệm. Trong số các việc làm công nghệ khác cũng có nhu cầu cao là Quản lí hệ thống thông tin, Quản trị cơ sở dữ liệu, Thiết kế giao diện người dùng, DevOps (Kĩ sư mạng), và Kĩ sư phần mềm di động nơi vị trí khởi điểm bắt đầu từ $105,000 đô la một năm.

Đọc thêm  Tại sao vào đại học?

Là sinh viên tại đại học Mĩ, bạn có thể đổi lĩnh vực học tập của mình bất kì lúc nào, bất kể điều bạn đã chọn khi xin vào. Thời gian tốt nhất để chuyển là trong năm thứ nhất, cho nên tôi nghĩ bạn sẽ không có vấn đề gì. Theo xu hướng công nghiệp, sinh viên công nghệ tương lai cần chuyên môn hoá trong một lĩnh vực đặc thù thay vì là “người hành nghề đa năng” vì công nghệ thay đổi nhanh và công ti cần người có kĩ năng chuyên môn, cho nên nhu cầu là cao.

Một nhà phân tích công nghiệp viết: “Bất kì khi nào có thay đổi công nghệ, thị trường sẽ cần công nhân mới với kĩ năng công nghệ đó để bắt kịp. Vì thiếu hụt người có kĩ năng này, các công ti đều sẵn lòng trả thêm tiền để có được những người có những kĩ năng này. Những sinh viên biết xu hướng này và hội tụ vào phát triển những “kĩ năng nóng” này bao giờ cũng nhận được lương cao hơn nhiều và cơ hội tốt hơn những người khác.” Lời khuyên của tôi: “Đọc nhiều thêm về tin tức công nghệ để nhận diện xu hướng mới và điều chỉnh việc học của bạn một cách tương ứng, bạn sẽ học tốt.”

Đọc thêm  Có hai thứ cha mẹ cần trang bị cho con cái và chỉ hai thứ đó là đủ

 

—English version—

 

Changing Field of study

A student wrote to me: “What is the best job in the future for someone who just gets accepted to a U.S. university. When apply, I selected to study Economics,  but after reading your blog, I would like to switch to another field that allows me to get a better job with good salary. Is it possible to change the field of study in U.S. school? Please advise.”

 

Answer: If you want to get the best job in the future, study  Science, Technology, Engineering, and Math (STEM). According to a new industry report, over 83% of the jobs in the next fifty years, are in the STEM field. Among the areas in STEM, the best jobs are in the technology area because it is the foundation for all other areas.

Currently, the best jobs in technology are Data Science, Cloud Computing, Internet of Things, and Cybersecurity. The entry level for these four positions starts at $115,000 a year and could go higher depend on skills and experience. Among other technology jobs that also have high demand are Information System Management, Database Administrator, User Interface Designer, DevOps (Network Engineer), and Mobile Software Engineer where the entry positions start at $105,000 a year.

Đọc thêm  Tại sao học STEM

As a student at a U.S. university, you can change your field of study anytime, regardless what you have selected when applying. The best time to switch is in the first year, so I think you will not have any problem. According to the industry trend, future technology students need to specialize in a specific field instead of a “general practitioner” because the technology change fast and company needs people with specific skills, so the demand is high.

An industry analyst wrote: “Whenever there is technology change, the market will need new workers with that technology skills to catch up. Because of this skills shortage, companies are willing to pay more to get people with these skills. Students who know the trend and focus on develop these “hot skills” always get much higher salary and better opportunity than others.” My advice: “Read more about technology news to identify the next trend and adjust your studying accordingly, you will do well.”

Nguồn: science-technology.vn/?p=5252 (science-technology.vn)

Leave a Reply