Động viên sinh viên đọc

Một thầy giáo nói với tôi: “Sinh viên của tôi rất thụ động; họ chỉ làm điều tôi yêu cầu họ. Tôi đã cho họ nhiều tài liệu phụ thêm để học nhưng ít người hoàn thành vì họ chỉ đọc điều được yêu cầu. Nhiều người chỉ làm đủ để qua bài kiểm tra rồi chuyển sang lớp tiếp và cuối cùng tốt nghiệp có bằng cấp. Làm sao tôi thay đổi được thói quen học tập cũ này và làm sao làm cho họ học nhiều hơn?”

Tôi giải thích: “Ngay cả với bài giảng hay nhất và tài liệu đọc tốt nhất cũng sẽ không làm cho sinh viên muốn học nhiều hơn nếu họ không được động viên. Chìa khoá trong dạy hiệu quả là về động viên cho nên cách tốt nhất là đưa nhiều nỗ lực vào động viên sinh viên học thay vì chỉ hội tụ vào bài giảng và bài phân công cho đọc. Vì các sinh viên khác nhau được động viên khác nhau, sẽ mất thời gian để làm cho cả lớp được động viên về học tập.

Điều đầu tiên là xác định mục đích của môn học cho sinh viên bằng việc giải thích cho họ điều họ sẽ học từ lớp. Nói cho họ về họ sẽ học kĩ năng nào và cách những kĩ năng đó sẽ được dùng khi họ đi làm sau khi tốt nghiệp. Sinh viên cần biết cái gì được mong đợi ở họ cả ở trường và về sau trong cuộc sống để cho họ vẫn còn được động viên. Vào ngày đầu tiên của lớp, điều quan trọng là giải thích mục tiêu môn học, các qui tắc, và mong đợi của bạn cho sinh viên để cho không có lẫn lộn về mục đích mà sinh viên phải làm việc hướng tới.

Nếu sinh viên không thấy lớp thú vị, họ sẽ không dành thời gian để học tài liệu. Để tạo ra sự quan tâm, lớp phải bắt đầu với việc thầy giáo chia sẻ niềm đam mê của mình về chủ đề. Tôi thường bắt đầu với một câu chuyện ngắn để chia sẻ cho sinh viên về cách tôi đã trở nên quan tâm tới lĩnh vực này, lớp này có nghĩa gì với tôi, và làm sao nó có quan hệ tới mục đích giáo dục tổng thể. Sau đó tôi yêu cầu từng sinh viên cho một phát biểu tóm tắt về tại sao họ học lớp này cũng như mong đợi của họ và điều họ muốn học từ môn học này. Điều này cung cấp nhiều thông tin về sinh viên và chỉ ra sinh viên nào có thể được yêu cầu chia sẻ, hay giải thích cái gì đó trong lớp. Cách tốt nhất để làm cho sinh viên được động viên là chia sẻ nhiệt tình của bạn. Khi bạn hào hứng với việc dạy, họ sẽ hào hứng hơn nhiều với việc học.

Một số thầy giáo thích cảnh báo cho sinh viên về hậu quả của hành động của họ trong lớp. Tất nhiên, sinh viên biết rằng họ phải học nếu không họ sẽ trượt nhưng tôi thường tránh việc cảnh báo hay đe doạ. Tôi thích tạo ra môi trường hỗ trợ bằng việc khẳng định niềm tin của tôi vào khả năng học của sinh viên. Tôi thường nói: “Thầy chắc tất cả các em đều có thể học tốt môn này, các em là những học sinh thông minh cho nên để thời gian của các em vào học thì các em sẽ học tốt.” Sinh viên sẽ được động viên để học nhiều nếu họ biết họ có thể học tốt thay vì không thể học được.

Đọc thêm  Kĩ năng của kĩ sư phần mềm

Lớp học truyền thống yêu cầu sinh viên ngồi yên tĩnh tại bàn mọi lúc để nghe thầy giáo. Nó có thể làm cho lớp học dường như chán và cứng nhắc. Để giữ mối quan tâm của sinh viên vào chủ đề học, tôi thường thay đổi bầu không khí bằng việc mời diễn giả công nghiệp tới và cho sinh viên lời khuyên, hay đề nghị người đã tốt nghiệp bây giờ đang làm việc trong công nghiệp tới chia sẻ kinh nghiệm của họ với sinh viên hiện thời. Khi tôi nhận được emails từ các cựu sinh viên, tôi gửi chúng cho cả lớp và dành thời gian thảo luận về kinh nghiệm này. Các diễn giả khác nhau và việc chia sẻ kinh nghiệm thường giúp cho sinh viên duy trì được động viên.

Vì không phải mọi sinh viên sẽ đáp ứng với bài giảng theo cùng cách, tôi thường đòi hỏi sinh viên đem những bài báo kĩ thuật thú vị nào đó mà họ đã đọc tới lớp để thảo luận. Sinh viên thích học từ những ví dụ này và điều đó khuyến khích họ đọc các bài báo phụ thêm. Bằng việc để họ đem các bài báo phụ thêm tới lớp và trình bày cho lớp, điều đó động viên họ đọc nhiều hơn và cải tiến kĩ năng trình bày của họ. Bằng việc để cho họ trình bày trong lớp điều đó cho họ cảm giác về hoàn thành và động viên những người khác. Phần lớn sinh viên đều thấy những “bài giảng của sinh viên” này như một đặc quyền thay vì gánh nặng và thường làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng họ đáp ứng được mong đợi. Bằng việc để cho họ lần lượt trình bày trong lớp, họ cảm thấy quan trọng và động viên học nhiều hơn.

Ngược với một số niềm tin, ganh đua trong lớp không phải là điều xấu. Nó thường động viên sinh viên cố gắng chăm chỉ hơn và làm việc thật xuất sắc. Tôi thích phân công công việc tổ để thúc đẩy tinh thần ganh đua trong lớp. Tương tác có thể làm cho họ hào hứng về các thứ trong lớp và sinh viên có thể động viên nhau để đạt tới mục đích. Tất nhiên tôi phải đảm bảo rằng các nhóm là cân bằng vì một số sinh viên không thực sự làm nhiều công việc hơn người khác.
Không có gì động viên sinh viên tốt hơn là ca ngợi họ khi họ làm việc tốt. Mọi sinh viên đều muốn được thừa nhận và ca ngợi cho nên tôi rất cẩn thận với phê bình nhưng chưa bao giờ dừng ca ngợi họ. Sinh viên muốn thành công; họ chỉ cần giúp đỡ để hình dung ra điều họ cần làm để thành công hơn. Tất nhiên, trong mọi lớp đều có một số người không học tốt và họ thường lo nghĩ nhiều. Với những sinh viên này, tôi bao giờ cũng để cho họ biết rằng vật lộn với chủ đề không phải là điều tệ như họ nghĩ. Thỉnh thoảng họ cần thay đổi thói quen học tập của họ; thỉnh thoảng họ có thể cần bài học phụ đạo thêm.

Đọc thêm  Lời khuyên cho sinh viên đại học

Sinh viên tụt lại sau lớp thường cảm thấy thất vọng và tự trách họ. Trong những tình huống này, tôi sẽ dành thời gian cùng họ để biết cái gì đi sai và làm sao họ có thể cải tiến. Hình dung ra cách đưa họ trở lại quá trình học có thể giúp cho họ duy trì được động viên làm việc chăm chỉ. Tôi thường thấy rằng họ cảm thấy bị tràn ngập bởi quá nhiều tài liệu tới mức họ không thể theo kịp và muốn từ bỏ. Bằng việc cho họ thời gian thêm để đuổi kịp và liên tục động viên họ, phần lớn thường học tốt.

 

—-English version—-

 

Motivate students

teacher told me: “My students are very passive; they only do what I ask of them. I have given them a lot of extra materials to learn but few would finish as they only read what is required. Many only do just enough to pass the test but do not put in any extra efforts to learn more. Their learning concept is to pass the course then go to the next class and eventually graduate with a degree. How do I change this old study habit and how to make them learn more?

I explained: “Even with the best lectures and best reading materials will not get students want to learn more if they are not motivated. The key in effective teaching is about motivation so the best way is to put more efforts in motivate students to learn rather than just focus on the lectures and reading assignments. Since different students are motivated differently, it will take time to get the whole class motivate about learning.

The first thing is to define the objectives of the course to students by explain to them what they will learn from the class. Tell them what skills they will learn and how those skills will be used when they go to work after graduation. Students need to know what is expected of them both in school and later in life in order for them to stay motivated. At the first day of the class, it is important to explain the course objectives, rules, and your expectations to students so that there is no confusion about the goals that students must work towards.

If students do not find a class interesting, they will not spend time to learn the material. To create the interest, the class must begin with teachers sharing their passion about the subject. I often begin with a short story to share with students on how I became interested in the field, what this class means to me, and how it relate to the overall education goals. After that I ask each student to give a brief statement on why they take the class as well as their expectations and what they want to learn from the course. This provides a lot of information about students and indicates which students can be asked to share, or explain something in class. The best ways to get your students motivated is to share your enthusiasm. When you are excited about teaching, they will be much more excited about learning.

Some teachers like to warn students about consequences of their actions in class. Of course, students know that they must study else they will fail but I often avoid warning or threatening. I like to create a supportive environment by affirm my belief in students’ abilities to learn. I often said: “I am sure you all can do well in this course, you are all smart so just put in your time then you will do well.” Students will be motivated to learn more if they know they can do well rather than cannot.

Đọc thêm  Bức thư từ San Jose

Traditional classroom requires students to sit quiet at their desks all the time to listen to teachers. It can make the class seem boring and rigid. To keep their interest in the subject matter, I often change the atmosphere by inviting industry speakers to come in and give students some advices, or asking graduates who are now working in the industry to share their experiences with current students. When I receive emails from former students, I send them to the whole class and spend time to discuss about the experiences Different speakers and experience sharing often helps students to stay motivated.

Since not all students will respond to the lectures in the same way. I often ask students to bring some interesting technical articles that they read to class for discussions. Students like to learn from these examples and it encourages them to read extra articles. By having them bring extra articles to class and present to the class, it motivate them to read more and improve their presentation skills. By having them present in class give them a sense of accomplishing and motivate others. Most students see these “Student’s lecture” as a privilege rather than a burden and often work hard to ensure that they are meeting expectations. By having them take turns to present in class, they feel important and motivate to learn more.

Contradict to some beliefs; competition in the classroom is not a bad thing. It often motivates students to try harder and work to excel. I like to assign work to teams to foster a spirit of competition in my class. The interaction can get them excited about things in the classroom and students can motivate one another to reach a goal. Of course I have to ensure that groups are balanced as some students are not really doing more work than others.

There is nothing better to motivate students than to praise them when they do good work. Every student wants recognition and praise so I am very careful with any criticism but never stop praising them. Students want to succeed; they just need help figuring out what they need to do in order to be more successful. Of course, in every class there are some who are not doing well and they often worry too much. For these students, I always let them know that struggling with a subject is not as bad as they think. Sometime they need to change their study habit; sometime they may need extra tutorials.

Students who fell behind in class often feel frustrated and blame themselves. In these situations, I would spend time with them to learn what went wrong and how they can improve. Figuring out a way to get them back on track can help them to stay motivated to work hard. I often find that they feel so overwhelmed by so many materials that they cannot keep up and want to quit. By giving them extra time to catch up and continual motivate them, most often do well.

Nguồn: science-technology.vn/?p=247 (science-technology.vn)