Được chuẩn bị

Một sinh viên viết cho tôi: “Em mới bắt đầu đại học năm nay, em cần lời khuyên để giúp em thành công trong giáo dục, xây dựng nghề nghiệp tốt mà sẽ làm cho bố mẹ em tự hào, và đóng góp cho đất nước của em.”

 

Đáp: Tôi đã viết nhiều lời khuyên trong blog của tôi, xin xem lại chúng. Với sinh viên năm thứ nhất, việc chuẩn bị là điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm. Chuẩn bị là tính cách của người thành công trong bất kì lĩnh vực gì. Khi bạn chuyển từ năm này sang năm tiếp; từ đại học vào công nghiệp, bạn sẽ thấy rằng người thành công nhất bao giờ cũng dành nhiều thời gian cho việc chuẩn bị hơn là người trung bình. Những người này chuẩn bị kĩ lưỡng trong mọi chi tiết còn nhiều hơn những người khác, những người làm cùng nghề.

Được chuẩn bị là sẵn sàng trước cái gì đó xảy ra. Đó là hành động dự kiến tích cực điều có thể xảy ra và có kế hoạch cho nó. Bạn cần chuẩn bị cái gì? Bạn cần chuẩn bị cho điều xấu nhất có thể xảy ra. Mọi sự có thể không xảy ra như bạn mong đợi. Mọi sự có thể ra ngoài lề khỏi việc đạt tới mục đích của bạn. Là sinh viên năm thứ nhất, bạn cần tự hỏi mình, cái gì là điều tồi nhất có thể xảy ra? Và rồi có bản kế hoạch để canh phòng với chúng.

Sinh viên đại học thường bị hấp dẫn bởi các hoạt động giải trí. Nhiều người coi đại học là thời gian được độc lập với cha mẹ nơi họ có thể tận hưởng mọi thứ mà họ đã không được phép làm trước đây. Họ nên biết rằng họ không vào đại học để tận hưởng mọi thứ. Họ vào đại học để được giáo dục. Cho nên lời khuyên của tôi là phải được chuẩn bị để học tập vất vả. Thay vì chờ đợi giáo sư phân công việc làm, bạn nên tới lớp được chuẩn bị đầy đủ bằng việc đọc tài liệu trước khi lên lớp. Bằng việc hiểu tài liệu, bạn có thể lắng nghe bài giảng của giáo sư, hỏi câu hỏi để làm sáng tỏ hiểu biết của bạn và làm cho lớp bạn thành lớp học tích cực thay vì lớp thụ động. Bạn không nên chỉ học từ sách giáo khoa mà còn từ các nguồn khác. Bạn nên kiểm trên internet, e-books, website bài học kĩ thuật, Wikipedia v.v. Bằng việc học dự động (dự kiến chủ động) bạn sẽ học nhiều hơn chỉ nghe điều giáo sư của bạn dạy trên lớp. Bạn nên mở rộng tri thức của bạn bằng việc đọc thêm về xu hướng công nghiệp để cho bạn biết thị trường tương lai sẽ là gì và được chuẩn bị cho nó.

Giáo dục đại học thành công yêu cầu ít nhất bốn năm làm việc vất vả. Bạn không thể thành công mà không có quyết tâm và chuẩn bị. Mọi người kiếm được việc làm tốt bởi vì họ đã được chuẩn bị qua làm việc vất vả ở đại học. Họ biết phải làm gì để thành công. Họ biết phải làm gì để có được việc làm tốt và họ được chuẩn bị cho nó. Nhiều sinh viên vào đại học nhưng không thành công bởi vì họ không được chuẩn bị. Họ để mọi thứ trượt qua mà không bận tâm nào mãi cho tới khi quá trễ. Ngày nay, quá nhiều sinh viên đại học coi đại học như nhóm hội hè lớn nơi họ có thể ngủ muộn, bỏ lớp, chơi trò chơi video cả đêm và đi tiệc tùng mọi cuối tuần. Họ chưa hề nhận ra rằng thời gian trôi qua nhanh chóng trong khi họ phí hoài tiềm năng của họ vào những điều tầm thường.

Đọc thêm  Thư gửi sinh viên thế hệ sau

Là sinh viên đại học, bạn đang lấy bước đi quan trọng hướng tới điều bạn muốn làm trong cuộc sống. Tất nhiên, một số trong các bạn có thể chưa chắc chắn về điều này có thể là gì nhưng bạn phải hiểu những khả năng và chọn lựa là ở phía trước bạn. Đừng chọn cái gì mà bạn không quan tâm tới. Đừng chọn lĩnh vực học tập nào mà bạn không thích. Bạn phải chuẩn bị tương lai của bạn để cho bạn không phải chuyển từ việc làm nhàm chán này sang việc nhàm chán khác. Bằng việc có chuẩn bị, bạn có thể xác định tương lai của bạn để làm điều bạn muốn. Giáo dục đại học có thể đưa bạn vào nghề nghiệp mà bạn thực sự chăm nom tới vì chọn lựa là của bạn. Nghĩ về bao nhiêu người không có các chọn lựa này? Nghĩ về bao nhiêu người trong các bạn của bạn ở trường phổ thông mà không vào được đại học? Vào đại học là điều đặc biệt và giáo dục đại học có thể giúp bạn làm ra hầu hết cuộc sống của bạn.

Là sinh viên, bạn phải giữ cho bản thân bạn bận rộn. Nếu công việc ở  trường là chưa đủ bận, tìm cách thay thế để học thêm. Đọc nhiều nhất có thể được, học nhiều nhất có thể được vì tâm trí của bạn vẫn còn tươi tắn trong thời gian này của cuộc sống. Từ chối tham gia vào các hoạt động phụ mà có thể làm lệch bạn khỏi mục đích học tập. Đừng chờ đợi mọi điều xảy ra, làm cho mọi sự xảy ra. Đặt mục đích nghề nghiệp của bạn, lập kế hoạch lịch biểu học tập của bạn về điều phải làm mọi tuần. Cho dù kế hoạch của bạn có thể giống nhau cho mọi tuần nhưng đó là thói quen tốt khi lập kế hoạch và tuân theo nó. Không thành vấn đề bao nhiêu lần bạn đã làm cùng một kế hoạch, bạn nên kiểm điểm kế hoạch của bạn để nhận diện bạn theo nó tốt thế nào hay lệch khỏi nó. Viết ra điều đó và để nó ở ngay trước bàn bạn để bạn sẽ nhớ. Ngày nay với điện thoại thông minh, đưa lịch biểu của bạn vào đó để nhắc nhở bạn về điều bạn cần làm. Thỉnh thoảng, chỉ không làm một hoạt động mấu chốt có thể dẫn tới hậu quả xấu hay đưa bạn vào tình huống xấu.

Đọc thêm  Lời khuyên từ một người tốt nghiệp

Như bạn đi tới mục đích học tập của bạn, việc lập kế hoạch và chuẩn bị, việc đi theo kế hoạch của bạn một cách nhất quán sẽ giúp bạn có trách nhiệm hơn và xây dựng tính cách của bạn. Cuộc sống là cuộc hành trình mà bạn phải lập kế hoạch, không chỉ ở trường mà còn trong công việc và mọi thứ bạn làm. Bằng việc được chuẩn bị bạn sẵn sàng đương đầu với bất kì cái gì tới ngược với mục đích của bạn. Bằng việc có chuẩn bị, bạn sẽ làm tốt.

 

—-English version—-

 

Being prepared

A student wrote to me: “I just start college this year, I need some advises to help me succeed in my education, build a good career that will make my parents proud, and contribute to my country.”

 

Answer: I have written many advises in my blog, please review them. To first year students, preparation is the most important thing that you can do. Preparation is the character of a successful person in any field. As you move from one year to the next; from college to industry, you will find that the most successful people always spend more time in preparation than the average person. These people are thoroughly prepared in every detail much more than other people who work in the same occupation.

Being prepared is ready before something happen. It is the act of actively anticipate what may happen and having a plan

for it. What do you need to prepare for? You need to prepare for the worst thing that could happen. Things may not happen as you expected. Things could sidetrack you from achieving your goals. As first year students, you need to ask yourself, what are the worst possible things that can happen? And then have plans to guard against them.

College students are often attracted by entertainment activities. Many consider college is the time to be independent from parents where they can enjoy things that they were not allow to do previously. They should know that they do not go to college to enjoy things. They go to college to be educated. So my advice is be prepared to study hard. Instead of waiting for professors assign things, you should come to class fully prepare by reading materials before the class. By understand the materials, you can listen to the professors lecture, ask questions to clarify your understanding and make your class an active learning class rather than a passive one. You should not just learn from textbooks but also from other sources. You should check out the internet, e-books, technical tutorials websites, Wikipedia etc. By proactive learning you will learn more than just listen to what your professors teach in class. You should expand your knowledge by reading more about the industry trends so you know what the future market will be and be prepared for it.

A successful college education requires at least four years of hard work. You cannot be a success without commitment and preparation. People get good jobs because they have been prepared through their hard work in college. They know what it takes to succeed. They know what it takes to get a good jobs and they are prepared for it. Many students go to college but do not succeed because they are not prepared. They let things slip by without any concern until it is too late. Today, too many students consider college as a big party where they can sleep late, skip classes, play videogames all night and go to parties every weekend. They never realize that time goes fast when they waste their potential on trivial things.

Đọc thêm  Được chuẩn bị (tt)

As a college student, you are taking important steps toward what you want to do in life. Of course, some of you may not yet sure of what this might be but you must understand the possibilities and the choices in front of you. Do not select anything that you are not interested in. Do not select any field of study that you do not like. You must prepare your future so you do not have to go from one boring job to another boring job. By having prepared, you can determine your future to do what you want. A college education can take you into a career that you really care about because the choice is yours. Think of how many people do not have these choices? Think of how many of your friends in high school that could not go to college? Go to college is a special thing and a college education can help you make the most out of your life.

As student, you must keep yourself busy. If school works are not busy enough, find an alternative way to learn more. Read as much as possible, learn as much as possible since your mind is still fresh during this time of life. Refuse to participate in extra activities that may deviate you from your study goals. Do not wait for things to happen, make things happen. Set your career goals, plan your study schedule of what to do every week. Even your plan maybe the same every week but it is a good habit to plan and follow it. No matter how many times you have made the same plan, you should review your plan weekly to identify how well you follow it or diverse from it. Put it in writing and keep it in front of your desk so you will remember. Today with smart phone, put your schedule there to remind you of what you need to do. Sometime, just fail to do one critical activity can lead to bad consequence or put you in bad situation.

As you moving toward your study goals, the planning and preparation, the following your plan consistently will help you to be more responsible and build your character. Life is a journey that you must plan for, not just in school but also during work and everything that you do. By being prepared you are ready to confront anything that come against your goals. By being prepared, you will do well.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1921 (science-technology.vn)