Categories
HỌC

EFA TRƯỚC HAY CRONBACH’S ALPHA TRƯỚC

Một số bạn hay hỏi vấn đề này nên mình trả lời chung luôn nhé
Thông thường khi chạy dữ liệu mình sẽ thực hiện chạy cronbach’s alpha cho từng thang đo để đánh giá độ tin cậy của từng thang đo, sau đó sẽ bỏ chung tất cả các thang đo (tất cả các biến độc lập) vào chạy EFA để xem các biến gom lại or tách ra thành những nhân tố nào (or có thể chúng sẽ giữ nguyên như ban đầu nếu thiết kế bảng câu hỏi tốt). Bạn cũng cần chạy EFA riêng cho biến phụ thuộc nữa.
Tuy nhiên, nếu bạn kỹ hơn, bước đầu tiên bạn sẽ chạy EFA cho từng thang đo để kiểm tra tính đơn hướng của thang đo với đk như sau:
– kết quả phân tích ra 1 nhân tố duy nhất
– Giải thích được hơn 50% biến thiên của tập dữ liệu (% of Variance)
– Các biến có hệ số tải >0.5
Sau bước kiểm tra tính đơn hướng này bạn sẽ tiếp tục chạy cronbach’s alpha cho từng thang đo. Sau đó bỏ hết các biến độc lập vào chạy EFA như bình thường.

source: MBA BK HCM.