Categories
Opinions

Em phải học thế nào để có lương 2000$ một tháng?

Em phải học thế nào để có lương 2000$ một tháng?

Chiều nay ngồi vô tình lướt facebook thấy có một bài viết nêu câu hỏi của bạn một sinh viên năm 3 hỏi phải học thế nào để có lương 2000$ một tháng. Kevin thấy điều này rất phổ biến và đây là một câu hỏi thực tế nhưng cũng đem lại nhiều suy nghĩ. Kevin muốn chia sẻ suy nghĩ của mình?

1 – Từ bao giờ các bạn lại là nô lệ của đồng tiền như thế?

Ok, đồng ý rằng có một mục tiêu rõ ràng thế sẽ khiến mình làm mọi việc sẽ dễ dàng đo lường hơn. Nhưng mục tiêu cũng phải thực tế chút và bạn đóng góp được gì cho công ty người ta mà đòi hỏi mức lương như thế.

Một phép tính cơ bản nếu bạn đem lại cho người ta 10 đồng lợi nhuận thì họ chỉ có thể trả bạn 2-3 đồng. Với câu hỏi bạn này thì bạn đó phải làm cho công ty có lợi nhuận tới ít nhất 10K $. Điều này hoàn toàn có thể nếu bạn làm sale hoặc join vào dự án có tỉ suất lợi nhuận cao.

Có lẽ cũng có người làm đc như thế thật nhưng tại sao chúng ta không nói câu chuyện đóng góp đc j cho công ty người ta mà cứ đứng phía mình để đòi hỏi lương. Việc tự giới hạn mình ở mức lương nào đó rất khó để nói chúng ta có thể làm gì, điều quan trọng vị thế kỹ năng kinh nghiệm trình độ chúng ta tới đâu.

2 – Học có phải là tất cả?

Kinh nghiệm cá nhân của tôi thấy trường học hay thầy cô chỉ là mồi lửa, việc ngọn lửa của các bạn cháy to thế nào là do các bạn mà thôi. Học hành lười biếng nghiên cứu, đọc thì không chịu động não, lâu ngày khả năng nhận dạng vấn đề và tư duy trở nên lối mòn và dễ bị cheat. Cá nhân tôi cũng bị cheat rất nhiều lần.

Chúng ta cần làm việc có trách nhiệm, có đam mê, làm việc gì đó thật tốt, chúng ta trở nên khác biệt và lúc đó mọi thứ sẽ đến.

Tôi khá dị ứng các khóa học làm giàu hay thành đạt mát xa não trong vài ngày, đặc biệt mấy thể loại đa cấp. Chúng ta vào đó ôm nhau, chúc mừng nhau và trở về cuộc sống thường ngày vẫn rời rạc, thành quả chỉ giành cho người biết hành động chủ động.

Và điều đáng buồn là chúng ta có màu hồng về cuộc sống quá không khi mà chỉ cần 1 bản plan đề mục tiêu đẹp đẽ do chính chúng ta sáng tác và chúng ta nghĩ là sẽ thành công trong 1-2 năm gì đó. Điều này tôi chỉ dám nói “Good Luck”.

 

Kevin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *