Categories
HỌC

Giải 18 câu ôn thi quản trị emarketing cô Hoàng Lệ Chi Cao học UEH PTIT

Đây là bài giải tham khảo 18 câu hỏi quản trị emarketing của Cô Hoàng Lệ Chi do lớp soạn. Thấy cũng chưa ok lắm nhưng share cho ACE tham khảo.

Nội Dung 18 câu:

 1. (chương 1-câu 1) Với vai trò là một marketer, bạn có đồng ý với quan điểm “better quality customer relationship” là một trong những lợi ích quan trọng nhất của E-business? Tại sao?
 2. (chương 2) Tại sao việc tạo ra giá trị một cách khác biệt so với đối thủ cạnh tranh trong mô hình E-business lại rất quan trọng.
 3. (chương 2) Dựa trên những hiểu biết của bạn về Amazon.com, theo bạn thì những mục tiêu chiến lược nào được xem là phù với doanh nghiệp kinh doanh điện tử này? Bạn sẽ sử dụng những thước đo hiệu quả nào để đo lường thành tích cho những mục tiêu đó? Tại sao?
 4. (chương 2)BSC giúp doanh nghiệp kinh doanh điện tử kiểm tra kết quả từ 4 khía cạnh. Bạn có nghĩ rằng họ cũng nên xem xét kết quả từ khía cạnh sự tham gia của xã hội (social perspective) nữa hay không? Tại sao?
 5. (chương 2)Ứng dụng google analytic cho việc phân tích một Website?
 6. (chương 4-câu 5) Trong thực tại, có những hạn chế nào khi triển khai nghiên cứ thị trường với đối tượng dân cư trên diện rộng bằng Internet? Có những giải pháp nào có thể được ứng dụng để hạn chế những giới hạn này trong hiện tại và tương lai?
 7. (chương 4-câu 6) Giả sử rằng chi phí để gửi 10.000 emails cũng không cao hơn việc gửi 10 thư bưu chính. Vậy tại sao các nhà nghiên cứu thị trường vẫn phải thực hiện chọn mẫu khi nghiên cứu thị trường online?
 8. (chương 7-câu 2) Kể tên 6 chiến lược sản phẩm và ví dụ về cung cấp sản phẩm trên mỗi chiến lược?
 9. (chương 8) Phân biệt giá cố định và giá linh hoạt.
 10. (chương 8) Internet gây áp lực tăng hay giảm giá thế nào?
 11. (chương 8) những nhân tố nào ảnh hưởng đến giá trực tuyến
 12. (chương 8) có những loại cấu trúc thị trường nào trên Internet?
 13. (chương 8) Các giải pháp Internet thực hiện phân đoạn giá cả và dịch vụ như thế nào?
 14. (chương 8) Internet có phải là một thị trường hiệu quả?
 15. (chương 8) Internet có phải là một thị trường không hiệu quả?
 16. (chương 8) Các vấn đề về đàm phán vá đấu giá trực tuyến? Lấy ví dụ.
 17. (chương 10) nếu các phương tiện truyền thông trực tuyến
 18. (chương 10) đánh giá các chương trinh truyển thông trực tuyến ở Việt Nam hiện nay?

Học miễn phí marketing online: Click Here

Download link: Quản Trị Emar – Cô Hoàng Lệ Chi

 

Chúc ACE thi tốt,

[email protected]

K.

1 reply on “Giải 18 câu ôn thi quản trị emarketing cô Hoàng Lệ Chi Cao học UEH PTIT”