Giải đề thi phương pháp nghiên cứu khoa học thầy Đinh Thái Hoàng

Tổng hợp các đề cương phương pháp nghiên cứu thầy Đinh Thái Hoàng UEH

Khi tôi học môn PPNC dù biết chắc rằng đề thi sẽ ra là đề cương về 1 vấn đề nào đó (Thầy có nói trước là dạng đề).

Nhưng có một khó khăn là tìm đề cương thế nào chuẩn đề vào làm, tối thiểu là dạng hay khung sườn một bài chuẩn thế nào.

Hôm nay tôi xin chia sẽ bài giải của các bạn lớp Đêm 3 K22 về đề thi xây dựng đề cương về sự hài lòng khách hàng với ngân hàng X.

Tham khảo thêm đề: https://vneconomics.com/de-thi-phuong-phap-nghien-cuu-thay-dinh-thai-hoang/

Cảm ơn tất cả các Anh Chị share lại cho bài giải (Thật ra môn này tôi phải thi đến lần thứ 2 mới đậu :D)

1 thought on “Giải đề thi phương pháp nghiên cứu khoa học thầy Đinh Thái Hoàng”

Comments are closed.