Categories
HỌC

Giải trắc nghiệm 75 câu quản trị kinh doanh quốc tế Thầy Nguyễn Hùng Phong K22

Link bộ đề trắc nghiệm 75 câu thầy Nguyễn Hùng Phong: http://vneconomics.com/75-cau-hoi-on-thi-quan-tri-kinh-doanh-quoc-te-thay-nguyen-hung-phong/

Bộ giải đề (Hơi rải rác nhiều File): IBM Test 75 questions

Lưu ý: Trong các câu này có 1 số câu chưa chuẩn, chưa kiểm chứng được, nhưng nhìn chung đúng 70%.

Thi sẽ có khoảng 70-90% câu hỏi trong bộ đề này. Một số câu ngoài bộ đề nằm trong phần kiến thức trên lớp + tài liệu đọc.

Đánh giá: Khá dễ + Đây là môn thi ra sớm đầu tiên khi học UEH.

[email protected]

2 replies on “Giải trắc nghiệm 75 câu quản trị kinh doanh quốc tế Thầy Nguyễn Hùng Phong K22”