Giáo dục là đầu tư

Mặc dầu đại học không dành cho mọi người vì một số sẽ vào trường hướng nghề là tốt hơn, nhưng vào đại học là bản chất để có được việc làm tốt hơn trong thế giới toàn cầu hoá này. Vào đại học là đầu tư về thời gian, nỗ lực và tiền bạc. Do đó giống như bất kì đầu tư nào, bạn phải nhìn vào thu hồi theo đầu tư để quyết định liệu nó có đáng đầu tư hay không.

Tôi biết các phụ huynh và sinh viên lo nghĩ về giá trị của giáo dục đại học vì có nhiều người tốt nghiệp mà không thể tìm được việc làm. Một trong các lí do cho tình huống không may này có lẽ là sinh viên không chọn đúng trường và đúng lĩnh vực học tập. Ngày nay vào đại học là KHÔNG đủ, sinh viên phải lựa chọn trường đặc biệt và lĩnh vực học tập đặc thù để thành công. Họ phải lập kế hoạch nghề nghiệp của họ một cách hiện thực và lựa chọn đúng trường để đầu tư cho giáo dục của họ. Một cách mà phụ huynh và sinh viên có thể chọn đúng trường là dựa trên việc sắp xếp việc làm của họ và lương của người tốt nghiệp của họ. Từ bên ngoài, phần lớn các trường có vẻ như nhau, tất cả họ đều cung cấp các lĩnh vực học tập tương tự cho sinh viên để chọn cũng như phẩm chất nhập học. Tuy nhiên, bạn phải nhìn kĩ vào chương trình đào tạo và chất lượng của các giảng viên trong khoa cũn như thành công của sinh viên của họ. Để làm điều đó, bạn phải nghiên cứu cẩn thận bởi vì đó là thời gian, nỗ lực và tiền bạc của bạn. Nếu trường A có chương trình tốt hơn trường B và người tốt nghiệp của A kiếm được lương cao hơn lương của người tốt nghiệp trường B, thì bạn có thể quyết định trường nào sẽ là chỗ tốt hơn để đầu tư. Tất nhiên, đây chỉ là một yếu tố và không nên được dùng để đánh giá toàn trường nhưng ít nhất nó giúp làm hẹp lại vài trường tốt.

Lí do để cẩn thận trong chọn trường là ngày nay giáo dục đại học đã trở thành “kinh doanh” với nhiều trường mở ra chủ yếu để làm tiền mà không quan tâm tới chất lượng giáo dục. Những trường này là rất dễ vào vì họ chấp nhận hầu hết mọi người, những người có thể trả tiền nhưng không dạy cái gì có giá trị. Sinh viên có thể chuyển từ năm này sang năm tiếp mà không có thách thức nào và tốt nghiệp có bằng cấp nhưng họ không học được mấy. Phần lớn không có tri thức và kĩ năng mà có thể giúp cho họ kiếm được việc làm. Ý tưởng về có bằng đại học sẽ cho bạn việc làm là lỗi thời vì ngày nay để có nghề nghiệp tốt, người tốt nghiệp phải chứng tỏ có tri thức và kĩ năng tốt trong lĩnh vực học tập của họ VÀ các lĩnh vực đó là điều công nghiệp cần.

Đọc thêm  Tìm việc làm

Nhiều sinh viên thường nhận lời khuyên như: “Học điều bạn thích mọi thứ sẽ tốt,” hay “Đi theo đam mê của bạn bằng việc học điều bạn yêu thích thế rồi bạn sẽ làm tốt.” Đây là những lời khuyên tốt NHƯNG bạn cũng phải thực tế trong môi trường cạnh tranh này. Đam mê là động cơ lớn và là dẫn lái tuyệt vời cho việc học của bạn nhưng bạn cũng cần hiện thực. Nhiều thanh niên lẫn lộn đam mê với mơ ước. Một số người mơ là “ngôi sao nhạc rock,” “ngôi sao điện ảnh,” hay “người mẫu thời trang” nhưng bạn không cần vào đại học để làm điều đó. Sinh viên phải hiểu rằng họ đầu tư thời gian, nỗ lực, tiền bạc của họ để được giáo dục tốt, điều sẽ giúp họ thành người chuyên nghiệp, người có trách nhiệm, công dân tốt, nơi họ có thể kiếm được việc làm tốt, xây dựng nghề nghiệp vững chắc và đóng góp cho xã hội.

Mùa hè năm ngoái tôi ở châu Âu, tôi thấy nhiều sinh viên đại học làm việc như người lái taxi, nấu ăn, phục vụ bàn, hướng dẫn du lịch, và người bán hàng. Tôi đã nói chuyện với nhiều người trong số họ và câu chuyện của họ đều như nhau: Phần lớn không có kế hoạch nghề nghiệp, không phương hướng, không biết họ muốn gì, và không chuẩn bị đối diện với thực tế của thế giới toàn cầu hoá. Nhiều người vào đại học bởi vì bạn bè họ đã vào đó. Họ đã không nghĩ tới đại học như việc đầu tư mà đi theo xu hướng như “Mọi người vào tuổi đó đều vào đại học.”  Họ ghi danh vào đại học mà không có gì xác định, tìm trường thuận tiện gần nơi họ sống, không kiểm tra về chất lượng, và lựa chọn các lĩnh vực học tập mà không suy nghĩ cẩn thận về kiểu việc làm nào họ sẽ làm sau khi tốt nghiệp.

Một người lái xe taxi có bằng cử nhân trong Tâm lí bảo tôi rằng anh ấy đã không biết là không thể nào kiếm được việc làm với bằng đó. Anh ta nói: “Đó là lĩnh vực học tập vui nhộn và có nhiều con gái học về tâm lí.” Tôi hỏi anh ta: “Bạn lựa chọn lĩnh vực học tập để có bạn gái à?” Anh ta thừa nhận: “Tôi đã phạm phải sai lầm, tôi đáng phải biết rõ hơn.” Tôi hỏi: “Nếu bạn có cơ hội làm lại điều đó, bạn sẽ chọn cái gì?” Anh ta gật đầu: “Tôi đã không biết nhưng thế rồi bây giờ tôi biết rồi – tôi sẽ không bao giờ chọn cái gì đó dễ dàng và vui đùa trong bốn năm rồi kết thúc để đi làm người lái taxi.” Tôi hỏi: “Sao bạn không quay lại trường và học cái gì đó khác?” Anh ta im lặng một lúc và nói: “Tôi đã chi hầu hết tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi rồi. Tôi không thể hỏi xin họ thêm nữa. Tôi năm nay 26 tuổi rồi cho nên tôi phải chịu trách nhiệm cho đời tôi.” Một người phục vụ nhà hàng khác, đã có bằng trong trang điểm thời trang bảo tôi: “Tôi yêu thiết kế nghệ thuật và muốn là người thiết kế quần áo. Tôi đọc nhiều tạp chí về quần áo đẹp và nghệ thuật nhưng tôi đã không biết tìm kiểu công việc này. Tất cả chúng tôi đều có mơ ước nhưng thỉnh thoảng mơ ước của chúng tôi không thực tế. Bây giờ thì quá trễ không thay đổi được.”

Đọc thêm  Phát triển kĩ năng mềm

Xin cẩn thận với đầu tư giáo dục của bạn, nó là tương lai của bạn và bạn phải nhận nó một cách nghiêm chỉnh.

 

—-English version—-

 

Education is an investment

Although college is not for everybody as some would be better to go to vocational schools but going to college is essential for getting a better job in this globalized world. Going to college is an investment of time, effort and money. Therefore like any investment, you must look at the return on investment to determine whether it is worth it.

I know parents and students are worried about the value of college education because there are many graduates but could not find jobs. One of the reason for this unfortunate situations probably is students are not selecting the right schools and the right field of study. Today go to college is NOT enough, students must select specific school and particular field of study to be successful. They must plan their careers realistically and select the right school to invest for their education. One way that parents and students can select the right schools is based on their jobs placement and the salaries of their graduates. From the outside, most schools look the same, they all offer similar fields of study for students to choose as well as qualification for admission. However, you must look closely at the training programs and the qualification of their faculty as well as the success of their students. To do that, you must investigate carefully because it is your time, efforts and money. If School A has better programs than school B and graduates of A have higher earnings than that of B, than you can make decision which school would be a better place to invest. Of course, this is only one factor and should not be used to judge the whole school but at least it helps to narrow down to few good schools.

The reason to be careful in school selection is today college education has becoming a “business” with many schools open strictly to make money without concern about the quality of education. These schools are very easy to get in as they accept almost anybody who can pay but not teaching anything valuable. Students can go from one year to the next without any challenge and graduate with a degree but they do not learn much. Most do not have the knowledge and skills that can help them to get jobs. The idea of having a college degree will get you job is obsolete because today to have a good career, graduates must demonstrate good knowledge and skills in the field of their study AND that fields are what the industry needs.

Đọc thêm  Học Big data

Many students often receive advices such as: “Study what you like and thing will be fine”, or “Follow your passion by study what you love then you will do well.” These are good advices BUT you also have to be practical in this competitive environment. Passion is a great motivation and an excellent drive for your learning but you also need to be realistic. Many young people confuse passion with dream. Some dream to be “Rock stars”, “Movie stars” or “Fashion Models” but you do not need to go to college to do that. Students must understand that they invest their time, efforts and money to get a good education that will help them to be professionals, responsible persons, good citizens where they can get good jobs, build strong careers and contribute to the society.

Last summer when I was in Europe, I saw many college graduates worked as taxi drivers, cooks, waitress, tourist guides, and sale persons. I talked with many of them and their stories were the same: Most had no career plans, no direction, did not know what they wanted, and not prepared to face the reality of the globalized world. Many went to college because their friends went there. They did not think college as an investment but follow a trend as “Every one at that age would go to college.”  They enrolled in college without being specific, find the convenience school near where they live, without checking about the quality, and select fields of study without carefully thinking about what types of job they would do after graduation.

A Taxi driver with a Bachelor’s degree in Psychology told me that he did not know that it is impossible to get a job with that degree. He said: “It was a fun field of study and there were many girls who study Psychology.” I asked him: “You select a field of study to get a girlfriend?” He admitted: “I made a mistake, I should have known better.” I asked: If you had a chance to do it again, what would you choose?” He nodded: “I did not know then but I know now – I would never choose something easy and fun for four years then end up working like a Taxi driver.” I asked: Why don’t you go back to school and learn something else?” He was quiet for awhile and said: “I spent most of my parents’ saving money already. I cannot ask them for more. I am 26 years old so I must be responsible for my life.” Another restaurant waitress who has a degree in Fashion decoration told me: “I love artistic design and want to be a designer of clothing. I read a lot of magazine about beautiful clothes and arts but I did not know how difficult to find this type of work. We all have dream but sometime our dreams were not practical. It is too late to change now.”

Please be careful with your education investment, it is your future and you must take it seriously.

Nguồn: science-technology.vn/?p=234 (science-technology.vn)