Categories
HỌC

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SPSS

Hiện nay, trên thế giới có ba bộ chương trình chuyên dụng phục vụ cho việc xử lý và phân tích số liệu thống kê là: SAS, SPSS và STATA. Trong đó, SAS là chương trình lớn nhất và mạnh nhất nhưng lại đắt nhất, nên trong giai đoạn hiện nay ít được sử dụng tại Việt Nam. Còn hai bộ chương trình SPSS và STATA nhiều người biết và đang sử dụng trong nghiên cứu thống kê từ đầu những năm 1990. Tuy nhiên STATA có phạm vi ứng dụng hẹp hơn thường được sử dụng chủ yếu trong ngành Y tế, còn SPSS có nhiều chức năng và linh hoạt hơn được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành khoa học khác nhau như: Xã hội học, Y học, Nhân học, Tâm lý học, Kinh tế học, Marketing….
Thế hệ đầu tiên của SPSS (viết tắt của Statistical Package for the Social Sciences) được đưa ra từ những năm 1968 chuyên sử dụng cho các máy chủ ở Mỹ. Không ngừng cải tiến và nâng cao các tính năng của mình, ngày càng có nhiều thế hệ mới của SPSS ra đời, với các tiện ích ngày càng phong phú, đa dạng hơn. Thế hệ mới nhất được xem là SPSS 18.0 (và các phiên bản sau nữa) được giới thiệu từ tháng 8 năm 2008, có cả phiên bản cho các hệ điều hành Microsoft Windows, Mac, và Linux/ UNIX.
(st)

1 reply on “GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SPSS”