Categories
IT

Gỡ bỏ triệt để bộ Microsoft Office

Trong các phần mềm của Microsoft có lẽ tôi kết nhất bộ Microsoft Office, nhưng đôi lúc cũng có trục trặc và xóa nó bằng công cụ Add/Remove Program mặc định của hệ điều hành Windows không thể gỡ được.

Thậm chí cài các phần mềm Remove Master. Lang thang Internet tôi thấy có một chương trình này cực đơn giản, remove ngon.

Link download: Remove Microsoft Office Full