Categories
HỌC

Hãy đăng ký SMS để nhận báo điểm thi khi học cao học kinh tế tại UEH

Hồi tôi mới đăng ký học có lựa chọn là có đăng ký SMS để nhận báo điểm thi qua điện thoại không.

Phải công nhận trường UEH có hệ thống công nghệ tương đối tốt, từ hệ thống website, đăng ký môn học, báo điểm, giảng viên, thông tin… Điều này là hoàn toàn đáng tự hào.

Về thông báo thông tin thông thường có 3 hình thức ở các trường đại học tốt:

  1. SMS là nhanh nhất – phương tiện nhân qua ĐT.
  2. Email Notification – Cũng realtime nhưng đòi hỏi phải đăng nhập email để kiểm tra.
  3. Website – Niêm yết điểm trên website hay trong tài khoản đăng nhập mỗi học viên.

Điều tôi suy nghĩ lúc đó là SMS chỉ nhận qua điện thoại thôi, còn email hay trong tài khoản cũng phải có đồng thời chứ. Bất cập ở đây là với 200K đó bạn có quyền lợi nhận điểm nhanh hơn các bạn không đăng ký (các bạn còn lại không đăng ký thì phải nhờ lớp trưởng hay ban cán sự lên trường lấy điểm, thông thường trễ vài ngày đến 1 tuần, còn báo điểm trên web portal thì khỏi nói, lâu kinh cả ra).

Thế đấy, nói chung các bạn học cao học nên đóng khoản này, vì nó có giá trị trong suốt quá trình học 2 năm.

Qua đây cũng đoán ra rằng cơ sở dữ liệu của UEH hiện tại chưa đồng bộ về một mối, mà nằm rải rác ở các hệ thống khác nhau.

Nếu tôi được làm tôi sẽ thu phí như sau:

  • 50K tiền nhận điểm qua phương tiện website (đăng nhập mới biết), điều này giúp giá trị tên miền của UEH sẽ tăng lên đáng kể.
  • 100K nhận báo điểm qua email. Điều này tiết kiệm tiền SMS xuất phát từ UEH, với quản lý gởi email dễ dàng và chuyên nghiệp hơn, có thể đính kèm form điểm, hình ảnh…
  • 150K cho nhận báo điểm qua SMS.
  • 200K nhận báo điểm cho cả email và SMS.
  • Học viên có thể chọn 1 trong 4 gói trên. Như thế mặc định học viên phải trả 50K, như thế khoản này sẽ rất nhiều lợi ích so với chỉ có 1 gói là 200k như trước. Có thể trung hòa khoản 50k này bằng cách cộng và phí dịch vụ mà không hiển thị gói số 1 này.

Nói tóm lại là nên mất tiền 200K cho SMS báo điểm. Như thế bạn biết nhanh và chủ động, đỡ đau tim nhìn bảng điểm, chủ động đăng ký học lại nếu xui 😀

 

Chúc thành công!

1 reply on “Hãy đăng ký SMS để nhận báo điểm thi khi học cao học kinh tế tại UEH”