Học Big data

Nhiều sinh viên viết cho tôi hỏi lời khuyên về các công vụ và kĩ thuật Hadoop và MapReduce mà họ muốn học. Sau đây là những bài học nhanh về Hadoop mà bạn có thể dễ dàng học:

http://www.youtube.com/watch?v=A02SRdyoshM

http://www.youtube.com/watch?v=kQ_EivA4O70

http://www.youtube.com/watch?v=xWgdny19yQ4

Sau đây là những bài học nhanh về MapReduce sẽ giúp hầu hết bất kì ai hiểu công nghệ này đằng sau Hadoop.

http://www.youtube.com/watch?v=8wjvMyc01QY

http://www.youtube.com/watch?v=HFplUBeBhcM

Cũng có bài học dạy thêm năm phần về MapReduce  bởi Lynn Langit mà tôi thực sự thích và hi vọng rằng bạn sẽ thấy nó có ích nữa.

Đọc thêm  Đối thoại với người quản lí thuê người – Phần 1

http://www.youtube.com/watch?v=7FcMhTTG1Cs

Có hàng nghìn bài học thêm kĩ thuật sẵn có trên YouTube, các website kĩ thuật, cũng như các môn học kĩ thuật trên Các môn học trực tuyến mở cho đại chúng Massive Open Online Courses (MOOCs). Ngày nay sinh viên chịu trách nhiệm cho việc học của họ. Chừng nào họ có động cơ học, sẵn lòng đưa nỗ lực vào và có kỉ luật tự giác, họ sẽ học tốt với việc học cả đời.

Đọc thêm  Học cái gì?

 

—English version—

 

Learning Big data

Many students wrote to me asking advices about Hadoop and MapReduce tools and techniques that they want to learn. Following are quick lessons on Hadoop that you can easily learn:

http://www.youtube.com/watch?v=A02SRdyoshM

http://www.youtube.com/watch?v=kQ_EivA4O70

http://www.youtube.com/watch?v=xWgdny19yQ4

Following are quick lessons on MapReduce that will help almost anyone to understand this technology behind Hadoop.

http://www.youtube.com/watch?v=8wjvMyc01QY

http://www.youtube.com/watch?v=HFplUBeBhcM

There is also a five-part tutorial on MapReduce  by Lynn Langit that I really like and hope that you will find it useful too.

Đọc thêm  Nghề khoa học máy tính chuyên sâu phần 1

http://www.youtube.com/watch?v=7FcMhTTG1Cs

There are thousands of technical tutorials available on YouTube, technical websites, as well as technical courses on Massive Open Online Courses (MOOCs). Today students are responsible for their own learning. As long as they are motivating to learn, willing to put in some efforts and having self-disciplines, they will do well with the lifelong learning attitude.

Nguồn: science-technology.vn/?p=4197 (science-technology.vn)

Leave a Reply