Học cao học kinh tế Tp HCM khó không?

Đây sẽ là câu hỏi phổ biến của các bạn khi chưa học cao học, khi thi rớt cao học, hay có thể là học cao học ở một trường khác.

Xem qua bài về thi đầu vào cao học những môn cần thi: https://vneconomics.com/thi-dau-vao-cao-hoc-kinh-te-tp-hcm-ueh-kho-hay-de/

Trước khi tôi chưa học kinh tế thì tôi nghĩ học kinh tế không khó. Và quả thật thế trong quá trình học được một thầy trao đổi, học kỹ thuật khó nhưng làm dễ, học kinh tế dễ nhưng làm rất khó. Nhiều người học như chơi mà giỏi, còn nhiều người học giỏi chưa chắc làm tốt…

Tôi đã học hơn nửa chương trình MBA tại đại học kinh tế tp HCM và nhận thấy rằng một điều là khó. Khó là bởi vì:

  1. Khi đã vào học bạn không còn suy nghĩ như ban đầu giả dụ như kiếm tấm bằng, hay đơn giản học thêm kiến thức. Chương trình học yêu cầu các bạn phải action rất cao.
  2. Khó là không chỉ các bạn học MBA UEH chỉ để tăng lương 500-700$ mà các bạn phải kinh doanh có đạo đức, phải tạo giá trị gia tăng cho xã hội, phải tạo nhiều việc làm hơn cho xã hội.
  3. Khó là bởi vì các bạn là 1 phần 1 vạn dẫn dắt vận mệnh dân tộc ^^ theo lời của thầy Đinh Công Tiến nói.
  4. Khó là bởi vì MBA không là tấm bằng, nó là trách nhiệm các bạn phải đạt được cả cuộc đời kinh doanh hay quản lý, không chỉ trong quá trình học.
  5. Và đơn giản hơn khó là bởi vì các bạn phải tạo sự khác biệt cho chính mình.

Bạn muốn khó hay dễ? Theo tôi con người luôn muốn chinh phục, học MBA ở UEH là rất chuẩn, nhưng lại khó khăn. Tôi lập site này cũng mục đích là chia sẻ những thông tin trong quá trình học. Giúp các bạn khác tham khảo hay các khóa sau dễ dàng tiếp cận hơn.

[email protected]