Học công nghệ: Cảnh quan của sinh viên

Jenifer là một trong những sinh viên của tôi đã tốt nghiệp năm ngoái và hiện thời làm việc tại Cisco. Cô ấy đã viết cho tôi và muốn chia sẻ kinh nghiệm của cô ấy với các sinh viên khác:

 

“Giáo sư Vũ thường không yêu cầu sinh viên mới tốt nghiệp chia sẻ kinh nghiệm cho tới khi họ làm việc trong công nghiệp ít nhất vài năm; tuy nhiên tôi thấy háo hức và hăm hở chia sẻ kinh nghiệm của tôi vì tôi tham gia vào tuyển người tốt nghiệp cho công ti của tôi. Điều thực sự làm tôi ngạc nhiên là nhiều người trẻ quen thuộc với điện thoại thông minh và máy tính bảng lại không học về công nghệ thông tin. Tôi muốn hỏi họ: “Nếu bạn thích công nghệ tại sao không học nó? Tại sao dùng nó thay vì tạo ra nó?”

“Ngày nay công nghiệp phần mềm đang thuê mọi người phát triển mà họ có thể tìm được do thiếu hụt trầm trọng. Mọi ngày tôi đọc báo về người trẻ thất nghiệp đang đi tìm việc và tôi tự hỏi: “Họ có thực sự biết rằng có thiếu hụt trong công nghệ thông tin (CNTT) và các công ti công nghệ đang tìm kiếm vô vọng về công nhân CNTT? Báo chí ở thung lũng Silicon có ba trang đầy những việc làm đang mở ra và tôi đếm trên bẩy nghìn việc mở ra mỗi ngày và danh sách này vẫn đang tăng trưởng cho nên tại sao không học công nghệ? Người quản lí của tôi bảo tôi rằng có trên 4 triệu việc làm mở ra mà phải được lấp vào tới 2015 trên toàn cầu vì ngành công nghiệp này tiếp tục bành trướng trong năm tới. Ngày nay CNTT không còn là xa hoa mà là sự cần thiết trong cuộc sống của chúng ta, số lượng việc làm đang tăng lên nhanh chóng và có thể gấp đôi cứ sau hai năm (tức là theo luật Moore) cho nên cách nhìn của tôi là nếu bạn chọn một nghề trong CNTT, bạn không phải tìm việc làm mà việc làm sẽ tìm bạn.” Nghĩ về tất cả những thành tựu phát minh của 10 năm qua, và điều trở thành rõ ràng CNTT đã làm thay đổi thế giới nhiều làm sao. Nghĩ về Apple, Microsoft, Google, Facebook, hay iPhone, iPads, 4G mobile, Kính Google, ô tô tự lái, in 3D, và mọi khả năng tương lai mà công nghệ sẽ đem lại trong vài năm tới.”

“Sau khi tốt nghiệp, tôi nghĩ rằng tôi sẽ dành vài năm trong lập trình và giải quyết vấn đề dùng kĩ năng máy tính của tôi nhưng người quản lí nói: “Có những vấn đề lớn hơn cần giải quyết và chúng tôi cần nhiều người như bạn. Ngày nay người tốt nghiệp đại học không muốn nói với người quản lí “năm mươi tuổi” thêm nữa nhưng họ muốn nói chuyện thoải mái với người mới tốt nghiệp như bạn cho nên tôi để bạn chịu trách nhiệm thuê người cho công ti chúng ta.” Đó là lí do tại sao thay vì lập trình, anh ấy cho tôi nhiệm vụ thuê hàng trăm người tốt nghiệp đại học một năm. Sau vài tuần đào tạo, họ cho tôi sang Paris, London, Amsterdam, Tokyo, Thượng Hải và Bắc Kinh để thuê người tốt nghiệp khoa học máy tính trẻ. Với tôi, thách thức là giải quyết vấn đề về thiếu hụt công nhân có kĩ năng cho công ti của tôi. Đây là thách thức khác do các yêu cầu tiến hoá thường xuyên trong ngành công nghiệp nhịp độ nhanh này. Cách thức cũ về thuê người tốt nghiệp của người quản lí là lỗi thời vì công ti bảo tôi rằng họ muốn hình ảnh mới về người trẻ, người có kĩ năng công nghệ và phát kiến mới nhất. Mọi công ti đều biết rằng họ không thể dẫm chân một chỗ với cùng công nghệ và cùng kinh doanh lâu. Họ phải tăng trưởng nhanh và bành trướng nhanh bằng phát kiến công nghệ. Để làm điều đó họ cần công nhân trẻ hơn và đó là lí do tại sao họ trao cho những người như tôi trách nhiệm này.”

“Ngày nay mọi doanh nghiệp đều dựa trên công nghệ thông tin để vận hành. Từ các ngân hàng lớn tới cửa hàng bán lẻ nhỏ, từ cửa hàng trực tuyến thương mại điện tử cho tới các cơ xưởng chế tạo và thị trường lương thực địa phương, có nhiều cơ hội công nghệ trong đủ mọi loại công ti. Nghề nghiệp trong CNTT không còn là ngồi lì một chỗ trước máy tính bàn mà nó cung cấp tiềm năng để làm việc trong bất kì ngành công nghiệp nào, bất kì đâu và bất kì lúc nào. Mặc dầu tôi đã tốt nghiệp năm ngoái và chỉ làm việc trong tám tháng nhưng tôi đã du hành tới ba lục địa và dành một nửa thời gian của tôi ở các nước ngoài để tuyển mộ người tốt nghiệp cho công ti của tôi. Việc làm của tôi là nói chuyện với sinh viên về Internet của mọi thứ của công ti tôi (nơi mọi thiết bị đều có thể trao đổi một cách tự động, dù nó là điện thoại thông minh, tivi thông minh hay tủ lạnh thông minh v.v.). Tôi thảo luận với họ về các cơ hội tiềm năng để tăng trưởng, để khám phá, để thám hiểm và gắn kết mọi thứ với công nghệ với hi vọng rằng họ muốn làm việc cho công ti của tôi.”

“Công nghệ thông tin thay đổi thường xuyên và nếu bạn có thái độ học tập cả đời cũng như kĩ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic, bạn sẽ không bao giờ bị chán trong ngành công nghiệp này. Bên cạnh thách thức kĩ thuật, có cơ hội để du hành và gặp gỡ mọi người. Nghề nghiệp của tôi đã đưa tôi từ Bắc Mĩ tới châu Âu, và châu Á khi tham dự các sự kiện toàn cầu và hội thảo công nghệ, và đã cho phép tôi gặp gỡ những người tốt nghiệp từ nhiều nước và các nền văn hoá. Tất nhiên câu hỏi chung trong những người tốt nghiệp nước ngoài này là về lương vì tiền là quan trọng trong mọi quyết định nghề nghiệp. Tôi bảo họ rằng việc làm mức vào nghề trong công ti của tôi là rất cạnh tranh vì chúng tôi trả lương rất cao cho người mới tốt nghiệp có kĩ năng CNTT bất kể họ từ đâu tới. Chúng tôi có tiềm năng tiến nhanh khi nhiều người đi lên với kinh nghiệm và lương của họ cũng tăng. Có những vị trí lí thú để làm việc bất kì chỗ nào họ muốn chọn bởi vì chúng tôi có các văn phòng và trung tâm phát triển trên khắp thế giới. Người tốt nghiệp có thể chọn San Jose, New York, Paris, Thượng Hải hay Tokyo v.v. và sau vài năm họ có thể chuyển vị trí nữa.”

“Có nhiều cơ hội chờ đợi người tốt nghiệp CNTT có kĩ năng cho nên lời khuyên của tôi cho thanh niên những người còn chưa chắc chắn theo nghề nào: “Bạn nên chọn công nghệ thông tin.” Ngành công nghiệp này còn trẻ nhưng tăng trưởng nhanh với các cơ hội việc làm tuyệt vời, phần thưởng lớn và cơ hội kì diệu để phát kiến nhưng trên hết, nó cho bạn cơ hội để thay đổi thế giới. Nếu bạn không tin tôi, cứ nhìn vào Steve Jobs và xem ông ấy đã làm thay đổi thế giới thế nào. Nhìn vào Mark Zuckerberg và xem ông ấy cũng làm thay đổi mọi thứ thế nào và nhiều nhiều người bây giờ được kết nối qua Facebook. Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm điều đó nữa với “Internet của mọi thứ” bởi vì sớm hay muộn, mọi thứ chúng ta làm và mọi thứ chúng ta dùng sẽ được kết nối, vì chúng ta đang sống trong một thế giới được kết nối.”

 

—English version—

 

Study Technology: A student’s perspective

Jenifer was one of my students who graduated last year and currently working at Cisco. She wrote to me and wanted to share her experience with other students:

 

“Professor Vu usually does not ask recent graduates to share experience until they work in the industry for at least a few years; however I am excited and eager to share my experience since I am involved in recruiting graduates for our company. What really surprised me is many young people who are familiar with smartphones and tablets do not study information technology. I want to ask them: “If you like technologies why not study it? Why use it instead of create it?”

“Today the software industry is hiring every developer that they can find due to the critical shortage. Every day I read on the newspapers about unemployed young people looking for work and I ask myself: “Do they really know that there is a shortage in Information Technology (IT) and technology companies are desperately looking for IT workers? Silicon Valley newspapers have three full pages of job openings and I count over seven thousand openings each day and the list is still growing so why not study technology? My manager told me that there are over 4 million job openings that must be filled by 2015 globally as this industry continues to expand in the coming year. Today IT is no longer a luxury but a necessity in our lives, the number of jobs is increasing fast and could double every two years (i.e., Moore’s law) so my view is if you select a career in IT, you do not have to look for job but job will look for you.” Just think of all the invention achievements of the last 10 years, and it becomes clear how much IT has changed the world. Just think about Apple, Microsoft, Google, Facebook, or iPhone, iPads, 4G mobile, Google Glass, Self-driving cars, 3D printing, and all future possibilities that technology will bring in the next few years.”

“After graduated, I thought that I will spend several years in programing and solving problems using my computer skills but my manager said: “There is bigger problem to solve and we need more people like you. Today college graduates do not want to talk to “fifty years old” manager anymore but they would be comfortable talking to recent graduates like you so I put you in charge of hiring people for our company.” That is why instead of programming, he gives me the assignment of hiring hundreds of college graduates a year. After several weeks of training, they send me to Paris, London, Amsterdam, Tokyo, Shanghai and Beijing to hire young computer science graduates. For me, the challenge is to solve the problem of shortage of skilled workers for my company. This is a different challenge due to the constantly evolving requirements in this fast-paced industry. The old way of hiring graduates by managers is obsolete as company told me that they want a new image of younger people who possess the latest technology skills and innovation. All companies know that they cannot stay with the same technology and the same business for long. They must grow fast and expanding fast by technology innovations. To do that they need younger workers and that is why they give people like me this responsibility.”

“Today every business is relying on information technology to operate. From large banks to small retail stores, from e-commerce online stores to manufacturing factories and local foods market, there are many technology opportunities in all kinds of companies. A career in IT is no longer about sitting quiet in front of a desktop but it offers the potential to work in any industry, anywhere and anytime. Although I graduated last year and only worked for eight months but I already travelled to three continents and spend half of my time in foreign countries to recruit graduates for my company. My job is to talk to students about my company’s Internet of Everything (where every device can communicate automatically, be it a smart-phone, smart-TV or smart refrigerator etc.). I discuss with them about the potential opportunities to grow, to discover, to explore and bind everything to technology with the hope that they want to work for my company.”

“Information technology is constantly changing and if you have a lifelong learning attitude as well as problem solving and logical thinking you will never be bored in this industry. Aside from the technical challenge, there is opportunity to travel and meet people. My career has taken me from North America to Europe, and Asia attending global events and technology conferences, and allowed me to meet graduates from many countries and cultures. Of course the common question among foreign graduates is about salary as money is important in every career decision. I told them that entry-level jobs in my company is very competitive as we pay very high salary to recent IT skilled graduates regardless where they from. We have potential to advance quickly as more people move up with experience and so are their salaries. There are exciting places to work wherever they want to choose because we have offices and development centers all over the world. Graduates can choose San Jose, New York, Paris, Shanghai or Tokyo etc. and after few years they can switch location too.”

“There are many opportunities waiting for skilled IT graduates so my advice to young people who are not sure what career to follow: “You should choose information technology.” The industry is young but growing fast with excellent employment opportunities, great reward and wonderful chance to innovate but most of all, it gives you the opportunity to change the world. If you do not believe me, just look at Steve Jobs and see how much he has changed the world. Look at Mark Zuckerberg and see how he also changes things as more and more people are now connected via Facebook. I think we can do it too with “The internet of Everything” because sooner or later, everything we do and everything we use will be connected, as we are living in a connected world.”

Nguồn: science-technology.vn/?p=4224 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.