Học công nghệ thông tin

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) đang trở thành khu vực học tập phổ cập nhất trong các sinh viên đại học không? Mọi điều bạn phải làm là nhìn vào liệt kê việc làm trong mọi công ti, mọi báo chí, và mọi nước; bạn sẽ choáng khi thấy số việc làm mở ra. Theo dữ liệu công nghiệp, số việc làm liệt kê ở Mĩ năm 2012 là trên 75,000 việc làm mở ra; và trên thế giới là trên 1.2 triệu việc làm mở ra.

Tất cả những dữ liệu này chỉ ra một điều: Cơ hội việc làm trong CNTT đang bùng nổ vì công nghiệp cần nhiều công nhân CNTT. Ngày nay mọi doanh nghiệp đều nhanh chóng áp dụng Công nghệ thông tin để cải tiến tính hiệu quả và giảm chi phí, đồng thời các thiết bị máy tính như laptop, điện thoại thông minh, máy tính bảng v.v. đang trở thành thông thường ở mọi nơi. Tiến bộ này của CNTT đã làm nảy sinh nhu cầu khổng lồ về người lập trình máy tính, người phát triển phần mềm, chuyên viên mạng, người quản trị cơ sở dữ liệu, chuyên viên an ninh máy tính và nhiều người nữa. Xem như kết quả, việc chọn một nghề trong lĩnh vực máy tính có lẽ là chọn lựa tốt nhất bạn có thể làm ngày nay.

Nếu bạn là học sinh phổ thông hay sinh viên đại học năm thứ nhất mà vẫn không quyết định được học cái gì, bạn nên nhìn vào trong cơ hội nghề nghiệp sôi động này. Lí do tôi nghĩ bạn nên chọn lĩnh vực CNTT là ở sự tăng trưởng tuyệt hảo của nó và nhu cầu cao đáng kể. Chẳng hạn, Sở thống kê lao động Mĩ đã dự báo rằng lĩnh vực CNTT sẽ tăng trưởng 15% trong mười năm tới, nhanh hơn nhiều so với bất kì lĩnh vực nào khác và tạo ra 5 tới 7 triệu việc làm mới trên khắp thế giới. Lí do thứ hai bạn nên học lĩnh vực CNTT vì nó cũng trả lương cao nhất chỉ cho bốn năm học. Lương trung bình ở Mĩ với người tốt nghiệp khoa học máy tính mức vào nghề là $87,000; một số chuyên viên máy tính (an ninh, Big Data, tính toán mây v.v.) có thể đòi được cao ơn.

Ngày nay mọi nước đều có thiếu hụt công nhân có kĩ năng CNTT, kể cả Ấn Độ, Trung Quốc, châu Phi, và Nam Mĩ. Bất kể bạn sống ở đâu, nếu bạn có kĩ năng CNTT đúng, bạn sẽ không phải lo nghĩ về kiếm việc làm. Triển vọng về theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT là tuyệt vời, ít nhất trong mười năm tới cho nên tại sao chờ đợi và không chọn nghề trong lĩnh vực CNTT và tận hưởng nghề nghiệp tăng trưởng nhanh nhất trên toàn thế giới ngày nay.

 

—English version—

 

Study information technology

Have you ever wondered why Information Technology (IT) field is becoming the most popular area of study among college students? All you have to do is look at the job listing in every company, every newspaper, and every country; you will be shocked to see the numbers of job opening. According to industry data, the number of job listing in the U.S. in 2012 was over 75,000 jobs opening; and in the world were over 1.2 million job openings.

All these data indicate one thing: Job opportunities in IT are exploding as the industry needs more IT workers. Today every business is rapidly applying Information Technology to improve efficiency and reduce costs, at the same time computer devices such as laptops; smartphones, tablets etc. are becoming common everywhere. This advancement of IT has resulted in a huge demand for Computer programmers, Software developers, Network specialists, Database administrators, Computer security specialists and many more. As a result, choosing a career in the computer field is probably the best decisions you can make today.

If you are high school students or first year college students who are still not deciding on what to study, you should look into this exciting career opportunity. The reason I think you should choose the IT field is its excellent growth potential and significant high demand. For example, the U.S. Bureau of Labor Statistics has forecasted that the IT fields will grow 15% over the next ten years, much faster than any other fields and create 5 to 7 million new jobs all over the world. The second reason you should study IT fields as it also pays the highest salary for just four years of study. The average salary in the U.S. for an entry level computer science graduate is $87,000; some computer specialist (Security, Big Data, Cloud computing etc.) could demand higher.

Today every country has a shortage of IT skilled workers, including India, China, Africa, and South America. Regardless where you live, if you have the right IT skills, you will not have to worry about getting a job. The prospect of pursuing a career in the IT field is excellent, at least in the next ten years so why wait and not selecting a career in the IT field and enjoy the fastest growing careers in the entire world today.

Nguồn: science-technology.vn/?p=3641 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.