Học kĩ năng CNTT trực tuyến

Một học sinh trung học viết cho tôi: “Liệu có thể kiếm được việc làm trong công nghệ thông tin (CNTT) mà không có bằng đại học không. Gia đình em nghèo và không đảm đương được việc cho em vào đại học. Em đã tốt nghiệp trung học với điểm tốt nhưng em phải giúp bố mẹ em làm đủ nuôi gia đình bẩy người. Em có nhiều em trai và em gái cần giúp đỡ. Em sẵn lòng học bất kì cái gì cần thiết để có được việc làm trả lương tốt chừng nào em không phải trả tiền.”

 

Đáp: Mặc dầu khó tìm được việc làm trả lương tốt mà không có bằng đại học, tuy nhiên, vẫn có thể kiếm được việc làm trong công nghiệp công nghệ thông tin mà không có bằng đại học. Do thiếu hụt công nhân có kĩ năng, một số công ti sẵn lòng thuê người có kĩ năng CNTT nhưng không có bằng đại học. Theo một cuộc điều tra công nghiệp mới đây, 42% các công ti được điều tra nói rằng họ sẵn lòng thuê học sinh trung học có kĩ năng CNTT đặc biệt cho việc làm lập trình và kiểm thử. Để cụ thể hơn, họ tìm công nhân có thể lập trình các ứng dụng di động trên iOS, Android hay Window 8.

Đọc thêm  Lời khuyên cho người làm phần mềm

Công nghiện CNTT thường cần người có kĩ năng mới nhất hay kĩ năng mà khó tìm ra. Điều đang xảy ra bây giờ là nhu cầu cao hơn nhiều so với cung cấp trong một số khu vực vì các công ti không thể thuê được đủ công nhân cho nên một số sẵn lòng thuê công nhân có kĩ năng mà không có bằng đại học. Có hai loại việc làm CNTT. Việc làm kĩ thuật mức vào nghề (lập trình và kiểm thử) và việc làm hỗ trợ (kĩ thuật viên, người viết tài liệu, người bán hàng và dịch vụ khách hàng). Tất nhiên, những công nhân này phải ít nhất đã có tri thức nền tảng về công nghệ. Ngày nay đại đa số thanh niên đều quen thuộc với công nghệ máy tính cho nên tương đối dễ cho họ học kĩ năng nào đó trong vài tháng tới một năm. Hoặc bạn có thể vào các khoá đào tạo ngắn hạn tại trường hướng nghề hoặc nếu bạn có thể truy nhập vào web, có nhiều môn học trực tuyến mà bạn có thể học không phải trả tiền. Có hàng trăm nghìn bài học sẵn có cho mọi người cho bên bạn có thể tìm trên Web để thấy điều bạn cần. Sau đây là một số trang:

Đọc thêm  Thuê người tốt nghiệp đại học

 

http://www.khanacademy.org/

http://itunes.apple.com/us/app/khan-academy/id469863705?mt=8

http://maniacdev.com/ios-5-sdk-tutorial-and-guide/

https://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/

http://www.cprogramming.com/

http://www.killerphp.com/

http://visualbasic.freetutes.com/learn-vb6/

http://www.youtube.com/watch?v=Y0YF5tKLMLI

http://www.youtube.com/watch?v=pJ2sk3NifRg&feature=related

 

—-English version—-

 

Learning IT skills on line

A high school student wrote to me: “Is it possible to get a job in the Information technology (IT) without a college degree. My family is poor and cannot afford to send me to college. I have graduated from high school with good grade but I must help my parents to make enough for a family of seven. I have many brothers and sisters that need help. I am willing to learn whatever necessary to get a good paying job as long as I do not have to pay.”

 

Answer: Although it is difficult to find a good paying job without a college degree. However, it is possible to get a job in the Information technology industry without a college degree. Due to the shortage of skilled workers, some companies are willing to hire people with IT skills but do not have a college degree. According to a new industry survey, 42% of company surveyed said that they are willing to hire high school students with IT skills especially for programming and testing jobs. To be more specific, if they are looking for workers who can program mobile applications with knowledge of IOS, Android or Window 8.

Đọc thêm  Giúp người khác

The IT industry often needs people with the latest skills or skills that are difficult to find. What is happening now is the demand is much higher than supply in certain areas as companies cannot hire enough workers so some are willing to hire skilled workers that do not have college degree. There are two kinds of IT jobs. Entry level technical jobs (programming and testing) and supporting jobs (Technician, documentation writer, sales and customer services) Of course, these workers must at least have some fundamental knowledge about technology. Today a majority of young people are already familiar with computer technology so it is relatively easy for them to learn some skills in few months to a year. Either you can go to a short term training courses at vocational school or if you can access to the web, there are many on line courses that you can learn without pay. There are hundred thousand tutorials available to everybody so you could search the Web to find what you need. Following are some:

 

http://www.khanacademy.org/

http://itunes.apple.com/us/app/khan-academy/id469863705?mt=8

http://maniacdev.com/ios-5-sdk-tutorial-and-guide/

https://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/

http://www.cprogramming.com/

http://www.killerphp.com/

http://visualbasic.freetutes.com/learn-vb6/

http://www.youtube.com/watch?v=Y0YF5tKLMLI

http://www.youtube.com/watch?v=pJ2sk3NifRg&feature=related

Nguồn: science-technology.vn/?p=1378 (science-technology.vn)