Học ngoại ngữ

Tuần trước, một sinh viên gửi cho tôi một quảng cáo trong báo địa phương có nói rằng bạn có thể học ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, hay tiếng Nhật bằng việc nghe vài CD và hỏi ý kiến tôi.

Tôi đã thấy các quảng cáo kiểu này trên khắp thế giới đặc biệt là ở các nước châu Á nơi nhu cầu học ngoại ngữ là cao. Lời đề nghị của tôi: “Không ai có thể học ngoại ngữ bằng việc nghe CD như nghe nhạc. ĐỪNG phí tiền của bạn vào những điều như thế này.” Nếu mục đích của bạn là học ngoại ngữ, mua CD sẽ KHÔNG giúp gì. Có lẽ bạn KHÔNG học được mấy từ “Sách đặc biệt” mà quảng cáo rằng bạn có thể nói tiếng nước ngoài trong vòng vài tuần hay một tháng. Đây toàn là quảng cáo giả.

Học ngoại ngữ là KHÔNG dễ. Điều đó có nghĩa bạn phải thực hành và điều đó là mất thời gian. Có thang về thành thạo ngôn ngữ được Viện dịch vụ nước ngoài – Service Institute (FSI) phát triển đi từ 0 tới 5. “0″ nghĩa là bạn chỉ biết vài từ như “Yes, No, Hello, Goodbye” và “5″ nghĩa là bạn nói thông thạo như người bản ngữ. FSI thấy rằng mức “2″ là cần để trao đổi khi du hành ở nước ngoài và mức “3” là đủ tốt để học tập hay sống ở nước ngoài. Đạt tới mức “2” yêu cầu quãng bẩy trăm tới một nghìn giờ hướng dẫn VÀ thực hành. Thường mất 6 tháng tới một năm để đạt được mức này. “Mức 3” yêu cầu học tập trung và nhiều giờ hơn nhiều để thực hành.

Đọc thêm  Các kiểu sinh viên khác nhau

Đề nghị của tôi là nếu bạn muốn học ngoại ngữ bạn nên theo các lớp ngoại ngữ trong trường của bạn. Tốt hơn rất nhiều nếu bắt đầu từ lớp cho người mới bắt đầu rồi chuyển lên các môn trung gian và chuyên sâu trong trường địa phương của bạn. Không có phép màu hay lối tắt trong học ngoại ngữ, nó cần thời gian và bạn phải kiên nhẫn.

Tôi tin rằng trong thế giới toàn cầu hoá này, mọi người nên biết ít nhất một ngoại ngữ. Một số người chỉ cần biết vài câu, nhưng một số người có thể cần nhiều hơn tuỳ theo nghề nghiệp của bạn. Trở thành người song ngữ hay đa ngữ cần thời gian lâu hơn, nhưng phần thưởng là xứng đáng và trong nhiều trường hợp nó là điều cần thiết.

Đọc thêm  Lời khuyên về đọc

 

—-English version—-

 

Study foreign language

Last week, a student sent me advertising in local newspapers which stated that you could learn foreign languages such as English, French, or Japanese by listening to a few CDs and asked for my opinion.

I have seen advertises like this all over the world, especially in Asian countries where the need to learn foreign languages is high. My recommendation: “No one can learn a foreign language by listening to a CD just like listening to music. Do NOT waste your money on thing like this.” If your goal is to learn a foreign language, buying the CDs will NOT help. You probably do NOT learn much from “Special books” which advertise that you can speak a foreign language within few weeks or a month. These are all false advertising.

Learning a foreign language is NOT easy. It means you must practice and it takes time. There is a language proficiency scale developed by the Foreign Service Institute (FSI) that goes from 0 to 5. “0″ means you only know few words such as “Yes, No, Hello, Goodbye” and “5″ means you speak fluently just like a native speaker. The FSI found that a level of “2″ is necessary to communicate when travel in a foreign country and level “3” is good enough to study or live in a foreign country. Reaching level “2” requires about seven hundred to one thousand hours of instruction AND practice. It usually takes 6 months to a year of practice to get to this level. “Level 3” requires more intensive learning and much more hours of practices.

Đọc thêm  Sai lầm thông thường của công ti khởi nghiệp

My recommendation is if you want to learn a foreign language you should take foreign language classes in your school. It is much better to start in the beginner’s classes then move to intermediate then to advanced courses in your local school. There is no miracle or short cut in learning a foreign language, it just takes time and you must be patient.

I believe that in this globalized world, everyone should know at least one foreign language. Some only need to know a few sentences, but some may need much more depending on your career. To become bilingual or multilingual takes a long time, but the rewards is worthwhile and in many cases it is a necessity.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1368 (science-technology.vn)