Học tích cực

Có khác biệt giữa cách sinh viên học ở Mĩ và ở châu Á. Khi tôi dạy trong vài vùng, tôi có thể thấy nhiều sinh viên ở Mĩ đã quen dùng “học tích cực” hay “phương pháp học qua hành” nhưng phần lớn sinh viên ở châu Á không quen. Nhiều người vẫn tham gia vào “học thụ động” và điều đó có thể là nhược điểm chính khi họ đi học ở nước ngoài hay làm việc trong công nghiệp.

Ngày nay công nghệ thay đổi rất nhanh chóng với nhiều tài liệu và có mọi tài liệu cho sinh viên học tập là không thể được. Để mở rộng tri thức của họ, phần lớn các giáo sư sẽ bổ sung thêm cho bài giảng bằng tài liệu đọc thêm phụ. Tuy nhiên, nhiều sinh viên KHÔNG có thói quen tốt về việc đọc, đặc biệt là đọc các sách kĩ thuật vì họ muốn cái gì đó nhanh chóng, dễ dàng và rất ngắn. Làm cho sinh viên đọc các bài tập về đọc một cách nghiêm chỉnh KHÔNG phải là nhiệm vụ dễ dàng. Cho dù đã được nói rõ ràng ngay từ đầu của lớp rằng điều đó được yêu cầu nhưng ít người coi điều đó là nghiêm chỉnh. Khi dạy ở châu Á, tôi thấy rằng nhiều sinh viên vẫn cố đọc môn học mà không làm việc đọc thêm, hay chỉ làm điều đó một cách hời hợt, chỉ ưu tiên cho kiểm tra. Về  căn bản, họ KHÔNG sẵn sàng học mà chỉ được chuẩn bị để qua kì kiểm tra. Khi tôi hỏi, một số người trong họ trả lời: “Em đã đọc vài trang vài ngày trước,” “Em đã học bài trình bày PowerPoint rồi,” hay “Em chỉ học chương chính.”

Sẵn sàng cho phương pháp “học tích cực” yêu cầu cả nỗ lực từ sinh viên và giáo sư bởi vì nó cần làm việc nhiều hơn. Với giáo sư, “học tích cực” yêu cầu thảo luận với sinh viên về “Tại sao họ cần biết về tài liệu đó”, “Làm sao họ học chúng” và “Kết quả là gì”. Bằng việc hội tụ vào những điều này, giáo sư có thể động viên sinh viên trong học tập thay vì chỉ đọc bài giảng và cho phép họ ghi nhớ mọi điều để qua được kiểm tra. Những sinh viên tới lớp có chuẩn bị và tham gia tích cực trong lớp cần được thưởng và những người không có chuẩn bị cần phải chịu trách nhiệm. Thực hành đánh giá và tham gia trên lớp nên là yếu tố then chốt thay vì chỉ qua kì kiểm tra.

Với sinh viên, học tích cực KHÔNG phải là nghe và ghi nhớ mọi điều. Về nền tảng, Trách nhiệm học thuộc về một mình sinh viên. Để việc học xảy ra trong mọi môn học, sinh viên phải giữ vai trò tích cực trong qui trình này. Với mọi lớp, họ được trông đợi tới lớp ‘đã có chuẩn bị’ và ‘sẵn sàng học,’ điều yêu cầu họ ‘đọc’ và ‘nghiên cứu’ tài liệu đọc đã phân cho ‘trước khi’ lên lớp. Được chuẩn bị trước khi lên lớp cho phép họ xây dựng nền tảng tri thức trên đó việc học tập về sau sẽ được xây dựng nên. Cũng giống như nhà phải có móng chắc, việc đọc được yêu cầu là nền móng đó. Trong lớp, giáo sư KHÔNG đọc bài giảng mà thảo luận với sinh viên về cách họ học, làm sáng tỏ bất kì hiểu lầm nào hay cho các ví dụ để làm cho việc học được dễ dàng hơn. Bằng việc tham gia vào phong cách học này, sinh viên sẽ tham gia tích cực vào việc dùng logic và lập luận của họ để đề cập tới vấn đề và giải quyết vấn đề. Đây là kĩ năng được cần nhất trong công nghiệp và trong trường tốt nghiệp. Tôi đã thấy nhiều sinh viên có “điểm cao” học tốt năm đầu đại học ở nước họ nhưng không học được ở các năm tốt nghiệp ở Mĩ bởi vì sự khác biệt như vậy trong phong cách học tập.

Đọc thêm  Học toán

Ở châu Á, tôi thường nghe thấy phàn nàn: “Chúng em có thực sự cần đọc mọi tài liệu không?” “Như thế nhiều quá.” “Thầy không thể tóm tắt nó cho chúng em được sao?” “Thầy nói cho chúng em phần nào sẽ trong bài thi đi?” Điều những sinh viên này muốn là đòi hỏi giáo sư giúp họ phần công việc vất vả về trích rút tài liệu từ các bài đọc và làm dễ dàng cho họ ghi nhớ. Tôi thường nhắc nhở các sinh viên rằng có những lí do quan trọng tại sao họ phải làm việc đọc được yêu cầu theo cách riêng của họ. Sau nhiều thảo luận, tôi thấy rằng nhiều sinh viên không biết cách trích rút thông tin từ bài đọc được yêu cầu vì họ vẫn có thói quen đọc mọi thứ và ghi nhớ mọi thứ. Sự kiện là nhiều người KHÔNG có thói quen đọc tốt vì họ đã quen ở trong các trường sơ cấp.

Tôi ngạc nhiên bởi sự kiện là ngày nay sinh viên châu Á dành nhiều thời gian xem phim, trò chơi video, và chat trực tuyến hơn bất kì sinh viên nào khác. Phần lớn KHÔNG đọc sách và nếu họ phải đọc, họ chỉ đọc lướt qua văn bản một cách nhanh chóng thay vì đọc kĩ. Các sinh viên bảo tôi rằng họ ưa thích internet bởi vì tài liệu có đầy hình ảnh, những câu chuyện đời thường thú vị và tin tức. Nhưng tôi thường tự hỏi liệu họ có thực sự học chủ đề trên internet hay bị sao lãng bởi các quảng cáo tinh ranh, các website xấu, và tài liệu khai thác dâm dục. Internet có thể là người thầy tốt, nếu bạn nghiêm chỉnh về học tập. Có nhiều tài liệu ở đó nếu bạn biết cách tìm chúng và học chúng. Tuy nhiên nó cũng có thể là người bạn rất tệ vì nó có thể ảnh hưởng tới bạn, làm sao lãng bạn khỏi việc học tập của bạn dễ dàng.

Nếu sinh viên học tập nghiêm chỉnh, dù từ tài liệu đọc được yêu cầu hay từ tài liệu trên internet trước khi lên lớp thì điều xảy ra trong lớp sẽ làm cho việc học thành thú vị hơn. Bằng việc có nền tảng và thảo luận tốt, sinh viên sẽ có hiểu biết sâu sắc hơn về các khái niệm then chốt và có khả năng tích hợp những khái niệm đó vào trong tri thức và kĩ năng riêng của mình. Họ sẽ học sự khác biệt giữa thảo luận được chuẩn bị tốt và không được chuẩn bị. Khi sinh viên đã đọc tài liệu trước khi lên lớp, việc thảo luận trong lớp sẽ trở nên phong phú và vui hơn, không chỉ cho giáo viên mà cho các sinh viên khác nữa. Về căn bản tới lớp được chuẩn bị kĩ và với tri thức nền tảng mạnh sẽ làm biến đổi sinh viên từ người học thụ động thành người học tích cực. Họ sẽ chấm dứt việc ghi nhớ mà bắt đầu tư duy phê phán. Logic và lập luận này sẽ thúc đầy việc học tốt hơn. Những điều này sẽ chuẩn bị cho họ việc học cả đời và làm họ sẵn sàng giải quyết bất kì vấn đề nào họ đối diện, ở trong công việc hay trong cuộc sống. Và đó là điều giáo dục nên là vậy.

Đọc thêm  Chia sẻ khác về kinh nghiệm làm việc

Để chuẩn bị cho sinh viên của chúng ta trong thời kì thay đổi nhanh chóng này, tôi mạnh mẽ khuyến cáo nên để nỗ lực vào việc đọc và học trước khi lên lớp.

 

—-English version—-

 

Active Learning

There is a difference between the way student learn in the U.S and in Asia. As I taught in several regions, I can see that many students in the U.S already get used to the “Active learning” or the “Learning by doing method” but most students in Asia do not. Many are still engaging in the “Passive learning” and that could be a major disadvantage when they study abroad or work in the industry.

Today technology changes very fast with so much materials and getting all materials in class for students to learn is impossible. To broaden their knowledge, most professors would supplement their lectures with additional reading materials. However, many students do NOT have good habit of reading, especially reading technical books as they want something quick, easy and very short. Getting students to read their reading assignments seriously is NOT an easy task. Even it is clearly stated at the beginning of the class that it is required but few would take it seriously. When teaching in Asia, I found that many students were still try to pass the course without doing the reading, or only doing it superficially, just prior to tests. Basically, they were NOT ready to learn but only prepared to pass tests. When I asked, some of them answered: “I did read few pages a few days ago”, “I did study the PowerPoint presentation” or “I only read the main chapter”.

Being ready for the “Active learning” method requires both efforts from students and professors because it takes more work. For the Professor, the “Active teaching” requires the discussion with students on “Why do they need to know the materials”, “How do they learn” and “What are the outcomes”. By focus on these, professor can motivate students in learning rather than just lecture and allow them to memorize things to pass tests. Those students who come prepared and actively engage in class need to be rewarded and those who don’t need to be held accountable. Assessment practices and class participation should be the key factors rather than just pass a test.

For the students, Active learning is NOT about listening and memorizing things. Fundamentally, the responsibility to learn belongs to the students alone. For learning to happen in any course, students must take an active role in the process. For every class, they are expected to come to class ‘prepared’ and ‘ready to learn,’ which requires them ‘to read’ and ‘to study’ the assigned reading ‘before’ class. Being prepared for class allow them to build a knowledge foundation on which subsequent learning will be built upon. Just like the house must have strong foundation, required readings are those foundation. During class, the professor does NOT lecture but discusses with students about what they are learning, clarify any misunderstanding or give some examples to make learning easier. By participate in this leaning style, students will be actively engaging in using their logic and reason to address issues and solve problems. This is the most needed skill in the industry and in graduated schools. I have seen so many “High scores” students who did well in undergraduate school in their country but failed in graduated school in the U.S because such difference in the learning style.

Đọc thêm  Vào đại học

In Asia, I often heard complains: “Do we really need to read all materials?” “ That is too much.” “Can you just summarize it for us?” “Would you just tell us what parts will be on the exam?” What these students want is asking professor to help them with the hard work of extracting material from their readings and make it easier for them to memorize. I often remind students that there are important reasons why they should do the required readings on their own. After several discussions, I found that many students do not know how to extract information from the required readings as they still have the habit of read everything and memorize everything. The fact is many do NOT have good reading habit since they were in elementary schools.

I am surprised by the fact that today Asian students spend more time in movies, video games, and online chat than any other students. Most do NOT read books and if they have to, they only scan the text quickly rather than read. Students tell me that they prefer the internet because materials there are filled with pictures, interesting real-life stories and news. But I often wonder whether they are really study the subject on the internet or being distracted by clever advertising, bad websites, and sexual exploitation materials. The internet can be a good professor, if you are serious about study. There are more materials there if you know how to find them and study them. However it could also be a very bad friend as it can influence you, distract you from your study easily.

If students study seriously, whether from the required readings or from materials on the internet before class then what happens in class will make learning more interesting. By having good foundation and discussions, students will have a deeper understanding of key concepts and be able to integrate those concepts into their own knowledge and skills. They will learn the difference between well prepared and unprepared discussions. When students have read the material before class, discussions in class will become richer and more fun, not just for the teacher but for other students as well. Basically coming to class well prepared and with strong foundation knowledge will transform students from passive to active learners. They will stop the memorization but start the critical thinking. This logic and reasoning will promote better learning. These things will prepare them for a lifelong learning and ready for them to solve whatever problems that they face, at work or in life. And that is what education should be.

To prepare our students in this fast changing time, I strongly recommend students to take the effort to do the reading and  learning prior going to class.

Nguồn: science-technology.vn/?p=2505 (science-technology.vn)

Leave a Reply