Học từ thất bại

Hệ thống giáo dục châu Á có nhiều kì thi để chọn chỉ vài học sinh xuất chúng. Do đó khi học sinh thất bại, họ bị loại ra khỏi hệ thống giáo dục cho nên mục đích của học sinh là qua được kì thi. Người tốt nghiệp đại học điển hình phải qua nhiều kì thi mà không trượt vì hệ thống không cho phép thất bại. Có khả năng qua được các kì thi KHÔNG dạy cho họ cách học từ thất bại. Vì họ chưa bao giờ thất bại, nhiều người không biết phải làm gì khi họ thất bại trong cuộc sống.

Học sinh châu Á đã học từ tuổi còn rất trẻ việc né tránh thất bại nhưng cuộc sống KHÔNG đơn giản thế. Vì họ chưa bao giờ học từ thất bại, họ không có kĩ năng hay dũng cảm để bù đắp cho thiếu sót của họ. Mọi năm, nhiều học sinh châu Á tự tử sau khi họ trượt kì thi, con số này đã đạt tới vài nghìn người ở Trung Quốc, Nhận Bản, và Hàn Quốc vì những học sinh này coi bản thân họ là vô vọng và đáng xấu hổ. Ở các nước phương tây, bạn chưa bao giờ nghe nói tới cái gì đó như điều đó vì học sinh phải học từ thất bại từ khi còn rất trẻ. Ba mươi năm trước khi con tôi mới 8 tuổi, tôi bảo nó chơi đá bóng ở trường tiểu học. Nó chơi không giỏi và không được chọn vào đội bóng. Nó khóc và là người cha, tôi an ủi nó nhưng huấn luyện viên của nó bảo tôi: “Sao anh làm điều đó? Nó phải học chấp nhận thất bại và vượt qua việc đó bởi chính nó chứ.” Ông ấy nói với con trai tôi: “Em không được chọn vào đội này vì em không đủ giỏi nhưng sẽ có việc lập ra đội khác vào tháng sau, em chuẩn bị cho điều đó đi.” Lần thứ hai, nó lại không được chọn vào đội, nhưng lần này, đứa bé tám tuổi không khóc vì nó biết sẽ có đội khác trong vài tháng nữa. Nó về nhà và tập luyện đá bóng mọi ngày cho tới khi nó được chọn vào đội. Nó đã học cách cải tiến kĩ năng của nó từ những thất bại trước.

Bằng việc thừa nhận thất bại của bạn, bạn hiểu điểm mạnh của bạn và điểm yếu của bạn rồi cuối cùng là hiểu bản thân bạn. Bằng việc coi từng thất bại như kinh nghiệm học tập; bạn có thể làm cho thất bại thành kinh nghiệm tích cực. Tất nhiên, không ai muốn thất bại, nhưng bằng việc biến thất bại thành cơ hội học tập, bạn có thể giảm đau khổ của thất bại và học cách vượt qua nó. Vì phần lớn mọi người đều sợ thất bại bằng việc tránh rủi ro, bạn có ưu thế hơn họ bằng việc sẵn lòng học từ thất bại của bạn và sẵn sàng vượt qua chúng. Sợ thất bại là lí do nhiều người không cố gắng tiến lên trong nghề nghiệp của họ; không muốn học cái gì đó mới; không có mục đích nghề nghiệp; không muốn nhận rủi ro, và không muốn thay đổi. Bằng việc nhận ra rằng thất bại là một phần của học tập, bạn đang phát triển thái độ tích cực với thất bại, điều khuyến khích bạn sẵn lòng thay đổi; sẵn lòng nhận rủi ro; sẵn lòng học cái gì đó mới; sẵn lòng thăng tiến nghề nghiệp của bạn; sẵn lòng đặt mục đích cho cuộc đời bạn và điều đó sẽ đóng góp cho thành công của bạn.

Là học sinh, bạn vẫn đang học cho nên để ra thời gian để thừa nhận mọi thất bại của bạn. Bạn cần hiểu điểm mạnh và điểm yếu của bạn và có hành động để cải tiến tri thức và kĩ năng của bạn. Phát triển thói quen cá nhân bằng việc để ra vài phút mỗi ngày trước khi đi ngủ để suy nghĩ về điều gì bị sai và làm sao bạn có thể giải quyết tình huống này một cách khác. Bằng việc làm điều này bạn sẽ có khả năng cải tiến tính cách của bạn và trưởng thành theo cách làm cho bạn đi xa khỏi học sinh trung bình. Bằng việc cải tiến thái độ của bạn, bạn có thể biến thất bại hôm nay thành thành công trong tương lai. Trong cuộc đời, thất bại là thông thường nhưng bạn phải chọn làm cái gì. Bạn có thể để nó phá huỷ bạn hay bạn dùng nó như cơ hội học tập để làm cho bản thân bạn mạnh hơn và là người tốt hơn trước đây. Nhớ rằng mọi người đều có chọn lựa.

 

—English version—

 

Learning from Failures

Asian education systems have many exams to select few outstanding students only. Therefore when students fail, they are eliminated from their education so the goal of students is to pass exams. A typical college graduates have to pass many exams without fail because the system does not allow for failure. Being able to pass exams does NOT teach them how to learn from failures. Since they never fail, many do not know what to do when they fail in lives.

Asian students have learned from a very young age to avoid failure but life is NOT that simple. Since they never learn from failures, they do not have the skills or the courage to make up for their deficiencies. Every year, many Asian students commit suicide after they fail exams, the number has reached several thousands in China, Japan, and S. Korea as these students considered themselves hopeless and shameful. In western countries, you never hear of something like that as students must learn from failures at a very young age. Thirty years ago when my son was 8 years old, I took him to soccer practice in his elementary school. He did not do well and did not get selected to the team. He cried and as a father, I consoled him but his coach told me: “Why are you doing that? He must learn to accept failure and overcome it by himself.” He told my son: “You did not get selected to this team because you are not good enough but there will be another team forming next month, be prepared for it.” The second time, he did not get selected either but this time, the eight years old did not cry as he knew there will be another team formed in few months. He went home and practiced his soccer kicking every day until he got selected to the team. He learned how to improve his skills from previous failures.

By recognizing your failures, you understand your strengths and your weaknesses then eventually yourself. By consider each failure as a learning experience; you can make failure into a positive experience. Of course, no one wants to fail, but by turning failure into a learning opportunity, you can reduce the suffering of failure and learn how to overcome it. Since most people are afraid of failure by avoiding risks, you have an advantage over them by willing to learn from your mistakes and ready to overcome them. The fear of failure is the reason many people do not try to advance in their career; do not want to learn something new; do not have career goals; do not want to take risk, and do not want to change. By recognizing that failure is part of learning, you are developing a positive attitude toward failure, which encourages you to be willing to change; willing to take risk; willing to learn something new; willing to advance your career; willing to set goals for your life and that will contribute to your success.

As students, you are still learning so set aside the time to recognize all of your failures. You need to understand your strengths and your weaknesses and take actions to improve your knowledge and skills. Develop a personal habit by set aside few minutes each day before going to bed to reflect on what went wrong and how you could have handled the situation differently. By doing this you will be able to improve your character and mature in a way that set you apart from the average students. By improving your attitude, you can turn today failures into future successes. In life, failures are common but you have a choice on what to do. You can let it destroy you or use it as a learning opportunity to make yourself stronger and be a better person than before. Remember that everyone has a choice.

Nguồn: science-technology.vn/?p=3492 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.