Lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam đang ở giai đoạn nào?

Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng cố tìm cho mình một lợi thế cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Trên thế giới từ những thập niên 50-60 của thế kỷ trước người ta đã tìm thấy lợi thế cạnh tranh của mình bằng việc sản xuất hang loạt, sản xuất càng nhiều càng đạt được lợi thế nhờ quy mô, chi phí càng rẻ, lợi nhuận càng cao.

Lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam đang ở giai đoạn nào?

Continue reading “Lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam đang ở giai đoạn nào?”

Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của page Vneconomics.com

Để hướng cho page có thể hoạt động chuyên nghiệp và mở rộng trong tương lại, ad xin tạm đưa ra những nội dung cơ bản về Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi để vừa áp dụng lý thuyết vào một trường hợp cụ thể và vừa đưa ra ý tưởng ban đầu để mọi người cùng nhau đóng góp ý kiến vào để đưa ra những điểm chung và sau này chúng ta dễ dàng hoạt động hơn

Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của page Vneconomics.com

Continue reading “Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của page Vneconomics.com”

Sự thất bại của Quản lý chất lượng tại Việt Nam

Sự thất bại của Quản lý chất lượng tại Việt Nam

Continue reading “Sự thất bại của Quản lý chất lượng tại Việt Nam”

QUẢN TRỊ HAY QUẢN LÝ?

Sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm QUẢN TRỊ CÔNG TY (Corporate Governance), và QUẢN LÝ CÔNG TY” (Corporate Management) là khá phổ biến; và ngay cả ngôn ngữ báo chí hay chủ đề của các diễn đàn hội thảo, nơi có sự tham dự của các chuyên gia, cũng thường hay bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm QUẢN TRỊ HAY QUẢN LÝ

QUẢN TRỊ HAY QUẢN LÝ?

Nếu các bạn chú ý, tôi rất ít khi sử dụng thuật ngữ “quản trị” trong các bài viết của mình. Trong phần Sứ mệnh của Group, tôi cũng chỉ đề cập đến việc nâng cao năng lực tư duy, năng lực QUẢN LÝ và lãnh đạo (chứ không phải năng lực quản trị).

Sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm QUẢN TRỊ CÔNG TY (Corporate Governance), và QUẢN LÝ CÔNG TY” (Corporate Management) là khá phổ biến; và ngay cả ngôn ngữ báo chí hay chủ đề của các diễn đàn hội thảo, nơi có sự tham dự của các chuyên gia, cũng thường hay bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm QUẢN TRỊ HAY QUẢN LÝ.

Chúng ta cần QUẢN TRỊ HAY QUẢN LÝ công ty? Vì sao Sứ mệnh Group này không đề cập đến hai từ quản trị?

Tôi có thể trả lời luôn, với đối tượng chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), các nhà quản lý từ cấp giám đốc, tổng giám đốc trở xuống, thiên về quản lý, điều hành, chúng ta chủ yếu sẽ cần quản lý công ty (corporate management) hơn là quản trị công ty (corporate governance).

Tôi từng có bài viết trên Thời báo Kinh Tế Sài Gòn (bút danh Ly Nguyễn) về chủ đề “Quản trị công ty” (Corporate Governance), trong đó phân tích những vấn đề thuộc về quản trị công ty, chủ yếu dành cho các công ty cổ phần (joint stock company), đặc biệt là các công ty đại chúng (public company) và công ty niêm yết (listed company)

“Quản trị công ty”, hay “Các nguyên tắc quản trị công ty” (Principles of Corporate Governance) đề cập đến những vấn đề “cao hơn” công tác quản lý điều hành thường nhật của một giám đốc/ tổng giám đốc và các cấp quản lý trong công ty; và thường tập trung vào những hoạt động liên quan đến khuôn khổ pháp lý, điều lệ công ty, quyền lợi cổ đông (shareholders) và các bên liên quan (stakeholders), đại hội đồng cổ đông (shareholders’ meeting), hội đồng quản trị (board of directors), ban kiểm soát (supervisory board), vấn đề minh bạch (transparency) trong hoạt động công ty… Trong khi đó thì “quản lý công ty” (corporate management) tập trung vào công tác quản lý (chiến lược, mô hình, cơ cấu, marketing, thương hiệu, bán hàng, tài chính, kế toán, nguồn nhân lực, sản xuất, cung ứng, quản lý chất lượng…). Và sứ mệnh của Group này chủ yếu cũng tập trung vào việc hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý (chứ không phải quản trị).

Tôi giải thích vậy để các thành viên hiểu mà không thắc mắc và không đòi hỏi phải bắt chước người khác hay chạy theo trào lưu “quản trị” (cho nó hoành tráng), trong khi thực chất, những chủ đề chia sẻ ở khắp nơi trên đất nước VN, hầu hết đều là về quản lý – management (chẳng qua là do hiểu sai nên tưởng là quản trị!).

Group sẽ tập trung vào hỗ trợ thành viên nâng cao năng lực TƯ DUY, năng lực QUẢN LÝ và LÃNH ĐẠO. Vấn đề “quản trị công ty” (ít thiết thực) sẽ chỉ đề cập hạn chế vì những lý do nêu trên!
Nguyễn Hữu Long – Phát Triển Doanh Nghiệp Việt

Bản chất của việc tiếp thu kiến thức về kinh tế và quản lý là phải thảo luận

Bản chất của việc tiếp thu kiến thức về kinh tế và quản lý là phải thảo luận

Continue reading “Bản chất của việc tiếp thu kiến thức về kinh tế và quản lý là phải thảo luận”

Kinh nghiệm Search paper làm luận văn thạc sỹ

Bạn đã có ý tưởng cho bài luận văn của mình nhưng mà bạn không biết tìm tài liệu ở đâu, không biết rằng tài liệu nào là mình có thể sử dụng được. Mình chia sẻ một vài kinh nghiệm của bản thân mình để hỗ trợ cho các bạn trong phần này nhé.

Kinh nghiệm Search paper làm luận văn

Continue reading “Kinh nghiệm Search paper làm luận văn thạc sỹ”

Tìm ý tưởng cho đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế

Trong chương trình học cao học thì luận văn tốt nghiệp là nặng nhất, có rất nhiều người trong quá trình học các môn đều tốt nhưng mà đến khi làm luận văn thì vô cùng lúng túng, nhiều bạn ra trường trễ cũng chỉ bởi vì cái luận văn này.

Tìm ý tưởng cho đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế

Continue reading “Tìm ý tưởng cho đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế”