Categories
HỌC

Làm luận văn cao học UEH luôn phải chạy SPSS?

Làm luận văn cao học UEH luôn phải chạy SPSS?

 

Như các bạn đã biết việc làm luận văn cao học QTKD ở UEH từ khóa K22 có chuyện phân chia hướng nghề nghiệp hay nghiên cứu, chính điều này khiến cho các bạn hay so sánh việc của của bên mình với bên kia, bên nào hay hơn, bên nào đc trọng dụng hơn…. Thật tiếc chúng ta ko quan tâm đến việc học cái nào phù hợp chúng ta hơn.

Categories
HỌC

Chọn hướng đào tạo: nghiên cứu hay hướng nghề nghiệp?

Chọn hướng đào tạo: nghiên cứu hay hướng nghề nghiệp?

Categories
HỌC Opinions

Sách – Cội nguồn của hạnh phúc

Nếu muốn sống tốt thì hãy đọc nhiều sách

Categories
HỌC Opinions

Lý thuyết và thực tế

Lý thuyết và thực tế

Categories
HỌC LÀM Opinions

Áp dụng lý thuyết vào thực tế ở Việt Nam

Lý do Việt Nam không áp dụng lý thuyết vào thực tế được

Categories
HỌC LÀM Nghiên Cứu Uncategorized

Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của page Vneconomics.com

Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của page Vneconomics.com

Categories
HỌC Opinions

Học MBA, tôi được và mất những gì?

Học MBA, tôi được và mất những gì?

Categories
HỌC Opinions

Bản chất của việc tiếp thu kiến thức về kinh tế và quản lý là phải thảo luận

Bản chất của việc tiếp thu kiến thức về kinh tế và quản lý là phải thảo luận

Categories
HỌC Nghiên Cứu

Kinh nghiệm Search paper làm luận văn thạc sỹ

Kinh nghiệm Search paper làm luận văn

Categories
HỌC Nghiên Cứu

Tìm ý tưởng cho đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế

Tìm ý tưởng cho đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế