Categories
HỌC Tài Liệu

Luật kinh tế – Môi trường kinh doanh

Luật kinh tế – Môi trường kinh doanh

UEH – MOI TRUONG KINH DOANH – LUAT KINH TE from hocmba
Categories
HỌC

7 Công cụ cải tiến Chất lượng (7 Tools to Improve Quality)

Dùng 7 công cụ cải tiến chất lượng để kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ.
Thông thường sử dụng 7 công cụ QC để  kiểm soát sản phẩm lỗi (sản phẩm không phù hợp) trong sản xuất / dịch vụ tìm ra nguyên nhân để khắc phục.

7 công cụ bao gồm:
  1. Phiếu kiểm soát  (check sheets)
  2. Biểu đồ Pareto (Pareto chart)
  3. Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)
  4. Biểu đồ nguyên nhân kết quả (Cause & Effect Diagram)
  5. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)
  6. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)
  7. Các loại đồ thị (Graphs)
Categories
HỌC Tài Liệu

Tài liệu MBA

Tổng hợp tất cả tài liệu MBA Khóa K22 Đêm 3 – NN

Categories
HỌC

Cách tính Can Chi Quái Số

Phong thủy là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống hoạ phúc của con người.

Bảng 3

B1: Lấy 2 số cuối năm sinh cộng lại tính nút (vd: 1988 – 8+8=16, 1+6=7)

B2:
+ Nam: 10 – B1 (10-7=3)

+ Nữ: 5+B1, tính nút (5+7=12, 1+2=3)

=> Nam nữ sinh năm 1988 đều có quái số 3)

Nếu ai sinh sau năm 2000:

+ Nam: 9-B1

+ Nữ: 6+B1, tính nút.

Categories
HỌC

Kỹ thuật 5W1H

Để bắt đầu nghiên cứu, học hỏi hoặc viết về một vấn đề nào đó, chúng ta thường lúng túng vì không biết phải bắt đầu như thế nào, tiến hành ra làm sao, tại sao chúng ta phải làm điều này, nó có ích lợi gì hay không, …?

Categories
HỌC

Economics Professors’ Favorite Economic Thinkers, Journals, and Blogs

Tạp chí kinh tế Eco Journal Watch (Volume 8, Number 2, May 2011) đã đăng một bài viết cho biết thông tin về các nhà kinh tế học nào có tầm ảnh hưởng nhiều nhất, các tạp chí chuyên ngành kinh tế học nào có uy tín nhất và các blog kinh tế học nào được quan tâm nhiều nhất. Bài viết này có tựa“Economics Professors’ Favorite Economic Thinkers, Journals, and Blogs (along with Party and Policy Views)” được thực hiện bởi William L. Davis (GS Kinh tế học tại University of Tennessee at Martin), Bob Figgins (GS Kinh tế học tại University of Tennessee at Martin), David Hedengren (Nghiên cứu sinh tại George Mason University), và Daniel B. Klein (GS Kinh tế học tại George Mason University).

Categories
HỌC

Guidelines on writing a research proposal

by Matthew McGranaghan

This is a work in progress, intended to organize my thoughts on the process of formulating a proposal. If you have any thoughts on the content, or even the notion of making this available to students, please share them with me.