Houbi giành được giấy phép tại Dubai và New Zealand

[QC]

Mục lục

Tập đoàn Huobi Global đã nhận được cả Giấy phép đổi mới DIFC ở Dubai và đăng ký trên Sổ đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài chính của New Zealand. Cả hai sự phát triển này đều đại diện cho những cột mốc quan trọng trong sự phát triển tuân thủ của tập đoàn.

Giấy phép Đổi mới DIFC là giấy phép dành cho các công ty công nghệ sáng tạo ở Dubai và cung cấp các lợi ích như tiếp cận hệ sinh thái công nghệ đang phát triển mạnh và đối xử ưu đãi cho nghiên cứu và phát triển công nghệ, hồi hương và thuế.

Việc đăng ký trên Sổ đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài chính của New Zealand (FSPR) thể hiện bước đầu tiên của Tập đoàn Huobi trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh giao dịch tiền điện tử trong nước, vì tất cả các sàn giao dịch phải đăng ký trên nền tảng trước khi cung cấp dịch vụ cho người dùng địa phương. Với việc đăng ký, Tập đoàn Huobi sẽ có thể điều hành một sàn giao dịch ngoại tệ và dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị được quy định ở New Zealand, hỗ trợ các dịch vụ giao dịch tiền điện tử OTC.

“Huobi rất coi trọng quy định và tuân thủ trên toàn cầu, và hai giấy phép mới không chỉ đánh dấu các mốc quan trọng cho sự mở rộng toàn cầu của chúng tôi mà còn phản ánh quyết tâm của chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ an toàn, được quy định và chuyên nghiệp cho nhiều người dùng hơn,” Lily Zhang, SVP và Giám đốc tài chính của Tập đoàn Huobi cho biết.

Lily Zhang, SVP và Giám đốc tài chính của Tập đoàn Huobi

Là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử sớm nhất cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới, Tập đoàn Huobi đã và đang nỗ lực hướng tới sự tăng trưởng phù hợp kể từ năm 2017. Tính đến hôm nay, Tập đoàn Huobi đã nhận được giấy phép cho nhiều dịch vụ liên quan đến tiền điện tử ở một số quốc gia và khu vực khác nhau, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Gibraltar và những nước khác.

Đọc thêm:  Tại sao Huobi Global được xếp hạng cao về bảo mật tài sản cho người dùng?

“Đáp ứng các yêu cầu và quy định tuân thủ là nền tảng của hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chỉ dưới tiền đề này, chúng tôi mới có thể phát triển cùng với ngành để đáp ứng nhu cầu thực sự của người dùng và đây sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi cho các nỗ lực mở rộng toàn cầu của chúng tôi, ” Lily Zhangcho biết thêm.

————————————————

Huobi Group secures licenses from Dubai and New Zealand, marking major milestones for compliant growth

Huobi Group, one of the world’s leading financial services provider specializing in cryptocurrency and its related products, on Friday obtained both a DIFC Innovation License in Dubai and registration on New Zealand’s Financial Services Provider Register. Both of these developments represent significant milestones in the group’s compliant growth.

The DIFC Innovation License is a license for innovative technology companies in Dubai and provides benefits such as access to a thriving tech ecosystem and preferential treatment for technology research and developments, capital repatriation, and taxes.

The registration on New Zealand’s Financial Services Provider Register (FSPR) represents Huobi Group’s first step towards expanding its cryptocurrency trading business in the country, as all exchanges have to register on the platform before offering services to local users. With the registration, Huobi Group will be able to operate a regulated foreign currency exchange and money or value transfer services in New Zealand, which supports crypto OTC trading services.

“Huobi attaches great importance toward regulation and compliance globally, and the two new licenses not only mark the major milestones for our global expansion but also reflect our determination to provide safe, regulated and professional services to more users,” said Lily Zhang, Huobi Group CFO.

As one of the earliest cryptocurrency exchanges to offer cryptocurrency trading services worldwide, Huobi Group has been working towards compliant growth since 2017. As of today, Huobi Group has obtained licenses for various cryptocurrency-related services amongst in a number of different countries and regions, including South Korea, Japan, Gibraltar, and others.

Đọc thêm:  Khi Bitcoin Tăng, Sàn Giao Dịch Tập Trung Mở Cửa Cho Nhân Sự Mới — DeFi Không Có Biến Động Đáng Kể

“Meeting the compliance requirements and regulations is the foundation of our business. Only under this premise can we grow alongside the industry to meet the real needs of users, and this will continue to be our top priority for our global expansion efforts,” Zhang added.

About Huobi Group

Founded in 2013, Huobi Group is one of the world’s leading financial services provider specializing in cryptocurrency and its related products, with tens of millions of users across five continents and 160 different countries. We are dedicated to empowering financial freedom and creating new global wealth, having led the cryptocurrency industry in spot, derivatives, and Bitcoin transactions for many years. Our infrastructure, operations and offerings are built on processes and standards that prioritize user safety and industry compliance, backed by strong global customer support underpinned by local expertise. This lets us offer a unique trading environment that is truly customer-first, safe and sustainable for all users, enabling their long-term success. For more information, visit www.huobi.com

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế số – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về công nghệ Blockchain & ứng dụng của Blockchain tới đối tượng là nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
📍Website: https://vneconomics.com/
📍Twitter: https://twitter.com/vneconomics_com
📍Telegram: https://t.me/VNEconomic
📍Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
📍 Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
📍 Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/blockchaindeco/

Giấy phép Creative Commons

Website VNEconomics được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế .

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục sản phẩm

Products