Categories
HỌC

Tổng hợp các bài về nguồn nhân lực

Tổng hợp các bài về quản trị nguồn nhân lực – PGS TS Trần Kim Dung giảng dạy.

 1. Đề thi quản trị nguồn nhân lực cao học – Cô Trần Kim Dung
 2. Đề thi quản trị nguồn nhân lực cô Trần Kim Dung K23 cao học QTKD UEH
 3. Tổng hợp tiểu luận quản trị nguồn nhân lực K22 Đêm 3 – Cô Trần Kim Dung
 4. Đề thi quản trị nguồn nhân lực cô Trần Kim Dung lớp cao học Đêm 3 K22
 5. Xây dựng KPI hiệu quả
 6. Giới thiệu về đo lường hiệu suất – KPI KRI và PI
 7. 4 nền tảng để phát triển KPI
 8. Bí quyết thiết lập KPIs trong 16 tuần
 9. Chức năng và nhiệm vụ của phòng kỹ thuật
 10. Chức năng nhiệm vụ phòng kinh doanh
 11. Chức năng nhiệm vụ phòng tổ chức hành chính
 12. Một vài hình ảnh kỷ niệm kết thúc môn quản trị nguồn nhân lực lớp Cao học Đêm 3 K22 với Cô Trần Kim Dung

[email protected]