Kênh vạn năng (Omni-channel) – Vấn đề Marketing thứ 5

Với sự tiến bộ của truyền thông xã hội, truyền thông di động, những kênh truyền thông luôn luôn mở, mọi thứ trên Internet và những thị trường đa kênh, một cụm từ mới bao trùm là “kênh vạn năng (omni-channel)”. Chúng ta biết được cái gì về thế giới này? Nó có gì khác hơn so với đa kênh?

Kênh vạn năng (omni-channel)

Những năm 90 được đánh dấu bởi cuộc cách mạng trong văn phòng với sự hiệu quả, những hệ thống và việc tái thiết. Bởi vì chúng ta đã và đang chuyển sang thế kỷ 21, cuộc cách mạng chính là việc giao thoa giữa ngoài văn phòng và khách hàng. Nó không chỉ là một sự pha trộn đơn giản của gạch và vữa, hoặc thậm chí là sự pha trộn giữa “gạch và click”. Hơn thế, với sự tiến bộ của truyền thông xã hội, truyền thông di động, những kênh truyền thông luôn luôn mở, mọi thứ trên Internet và những thị trường đa kênh, một cụm từ mới bao trùm là “kênh vạn năng (omni-channel)”. Chúng ta biết được cái gì về thế giới này? Nó có gì khác hơn so với đa kênh? Có lẽ bằng cách giải quyết vấn đề “đoạn cuối” đã thay đổi cuộc chơi trong những ngành công nghiệp truyền thống như là hàng tiều dùng đóng gói – và ai đang làm điều này? Amazon? Có phải là những lý thuyết truyền thống và những cách tiếp cận trong một thế giới vạn năng? Những năng lực mới nào mà doanh nghiệp cần để đạt được lợi thế cạnh tranh trong thế giới này?

Kênh vạn năng (omni-channel)
Vấn đề Marketing thứ 5: Kênh vạn năng (omni-channel)

1.Bằng cách nào tôi tìm ra cách thức và nơi mà khách hàng của tôi và những khách hàng tiềm năng muốn mua hàng từ tôi?
Vấn đề quan trọng là không phải tối đa những kênh cụ thể mà là việc giao thoa giữa các kênh với nhau. Nghĩ về những thứ như là sự sa sút và sự tách biệt của các kênh. Nơi nào mà chúng ta thấy việc sa sút diễn ra? Có một mô hình tiêu chuẩn xuyên suốt cả ngành công nghiệp không?

2.Điều gì là sự pha trộn đúng đắn của những vùng giao của khách hàng?
Giữ trong đầu rằng nhiều phần giao thoa là không dài lâu dưới sự kiểm soát của doanh nghiệp, bởi vậy bằng cách nào chúng ta có thể đứng vững trước những thông điệp này? Chúng ta có thể định hình việc tranh luận không?

3. Bằng cách nào điều này có thể thực hiện xuyên suốt các quốc gia?
Trong nhiều trường hợp, công nghệ ở những quốc gia đang phát triển, hoặc những cơ sở hạ tầng chính trị, là không tương tích với sự tích hợp vào nền kinh tế thế giới. Bằng cách nào những bối cảnh chính trị, kinh tế, và xã hội định hình khả năng hợp thành một công ty toàn cầu?

4.Bằng cách nào tôi tổ chức việc điều phối xuyên suốt các kênh?
Vấn đề quan trọng là hầu hết các trường hợp là các công ty tổ chức, tưởng thưởng và quản lý lợi nhuận và mất dần các nhóm. Hoạt động cụ thể có lẽ là sự thú vị nhất của toàn bộ công ty, nhưng lại không là thú vị nhất cho một đơn vị hay nhóm kinh doanh cụ thể. Bằng cách nào những doanh nghiệp tưởng thưởng những đơn vị khi mà nó đang thua lỗ?

5.Điều gì ngụ ý cho những nhân viên bán hàng trong cửa hàng?
Trao quyền và trách nhiệm như thế nào để khi họ có thể nhận biết, hiểu và truy cập xuyên suốt các kênh? Để đơn giản, những nhân viên bán hàng trong cửa hàng cần là chuyên gia di động, website, trung tâm điện thoại và những điểm tiếp xúc khác mà doanh nghiệp đang sử dụng để tiếp cận khách hàng không?

6.Bằng cách nào tôi phát triển một chiến lược kênh vạn năng (omni-channel) cho thương hiệu của tôi?
Có quy luật chung hay là mỗi doanh nghiệp là khác nhau? Cách là nào thực tiễn nhất, cái gì tệ nhất và cái gì sẽ là cách làm tương lai? Cái gì là ngụ ý của kênh vạn năng cho việc lựa chọn những kênh đối tác?

7.Bằng cách nào kênh vạn năng (omni-channel) thay đổi thị trường B2B?
Có những thử thách độc đáo trong thế giới B2B mà chúng ta không thấy ở thị trường B2C không?

 

Author: John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

Leave a Reply