Categories
HỌC PHOTO

Kết thúc môn Quản trị nguồn nhân lực – K22 D3 – Cô Trần Kim Dung

Tôi là một trong những người được may mắn là học viên khóa K22 D3 định hướng MBA ứng dụng và học tập cô Trần Kim Dung dạy bộ môn quản trị nguồn nhân lực (HRM).

Được học cô là một niềm vinh dự lớn của chúng em.

Chúc Cô luôn sức khỏe và thành công ^^

Một số hình ảnh buổi học cuối cùng…