Kĩ năng lắng nghe

Trong các kĩ năng trao đổi, kĩ năng lắng nghe là ít được nhắc tới nhất và là khó học nhất vì nó yêu cầu nhiều nỗ lực. Có lẽ đó là lí do tại sao kĩ năng lắng nghe hiếm khi được dạy trong đào tạo kĩ năng mềm.

Sinh viên thường hỏi: “Sao chúng em cần kĩ năng lắng nghe? Chúng em hiểu điều mọi người nói cũng như chúng em biết điều thầy nói trong lớp.” Tôi giải thích: “Một số trong các bạn có thể nghe tôi nói nhưng tâm trí các bạn có thể ở đâu đó khác. Đó chỉ là việc nghe nhưng KHÔNG phải lắng nghe. Khi bạn gặp bạn bè, tất cả các bạn đều nói về nhiều điều nhưng sau một chốc bao nhiêu người trong các bạn vẫn còn thực sự lắng nghe cuộc đối thoại? Và bao nhiêu người đang chuyển sự chú ý sang cái gì đó khác? Chăm chú của phần lớn mọi người thường là ngắn và dễ bị sao lãng bởi ý nghĩ khác cho nên bạn không còn lắng nghe nữa.”

Nhiều người nghĩ kĩ năng trình bày hay kĩ năng đối thoại là quan trọng nhưng tôi tin cách tốt nhất để thu được kính trọng từ người khác là khả năng lắng nghe. Nếu bạn chăm chú và cẩn thận lắng nghe một người nói, bạn sẽ biết được nhiều về điều người đó muốn nói cũng như ý định và ao ước của người đó. Bạn sẽ đi ra ngoài lời, ra ngoài câu nói, bởi vì bạn hiểu đầy đủ điều người đó diễn đạt. Khách hàng sẽ đáp ứng tích cực khi người đó cảm thấy người đó thực sự “được nghe” và “được hiểu.” Người lao động sẽ cảm thấy thoải mái và được đánh giá cao khi người đó biết rằng người quản lí chú ý tới điều người đó nói.

Đọc thêm  Cách thành công trong phỏng vấn việc làm

Lắng nghe là kĩ năng mà có thể được học và với thực hành chúng có thể giúp cho bất kì ai trở thành nhà chuyên nghiệp tài năng và người lãnh đạo hiệu quả. Lắng nghe yêu cầu người nghe hội tụ đầy đủ vào cuộc nói chuyện và không có sao lãng nào. Điều cũng quan trọng là vẫn còn tích cực trong đối thoại bằng việc thỉnh thoảng hỏi những câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề. Lí do lắng nghe là khó là vì chìa khoá để là người nghe tốt là thông cảm hay khả nhăng nhận biết và hiểu cảm giác của người khác. Người nghe thông cảm không chỉ lắng nghe điều người khác nói mà họ cũng còn cảm thấy điều người kia đang cảm. Việc này yêu cầu thái độ đích thực hướng tới người khác và lắng nghe điều họ đang cố truyền đạt. Nếu bạn không chăm nom tới họ thì sẽ khó cho bạn lắng nghê cẩn thận mối quan tâm của họ. Giữ tiếp xúc mắt cũng là quan trọng khi bạn lắng nghe, nếu bạn thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, điều đó cho ấn tượng là bạn không quan tâmt tới điều người kia phải nói.

Với đối thoại dài, người nghe tốt thỉnh thoảng nên ghi chép bằng việc viết ra vài từ hay câu then chốt để giữ dấu vết của những điều quan trọng. Khả năng lắng nghe người khác là một trong những ưu thế quan trọng nhất mà người quản lí giỏi có thể có. Bên cạnh việc trở thành người nghe thông cảm, người quản lí có thể tạo điều kiện thuận tiện cho môi trường mở, nơi nhân viên tự do diễn đạt ý kiến của họ cho cấp quản lí. Người làm quản lí ở vị trí khó khăn và học cách là người nghe tốt là quá trình tiếp diễn nhưng bằng thực hành, nó có thể làm cho việc lãnh đạo hiệu quả dường như là vô nỗ lực.

Đọc thêm  Học kĩ năng mới

 

—-English version—-

 

Listening Skills

Among communication skills, listening skills are the least mentioning and the most difficult to learn because it requires a lot of efforts. Probably it is the reason why listening skills are rarely taught in soft-skills training.

Students often asked: “Why do we need listening skills? We understand what people say just like we know what you say in class.” I explained: “Some of you may hear me talk but your mind maybe somewhere else. That is only hearing but NOT listening. When you meet friends, you all talk about many things but after awhile how many of you are still really listening to the conversation? And how many are switching your attention to something else? Most people’s attention is usually short and easily gets distracted by other thoughts so you are no longer listening.”

Many people think presentation skills or conversation skills are the most important but I believe the best way to gain respect from others is the ability to listen. If you attentively and carefully listen to a person talk, you will learn much more about what he wants to say as well as his intention and his wishes. You will go beyond words, beyond phrases, because you completely understand what he wants to expresses. A customer will respond positively when he feels like he is truly being “heard” and “understood”. An employee will feel comfortable and being appreciated when he know that the manager pay attention to what he says.

Đọc thêm  Đào tạo kĩ thuật

Listening are skills that can be learned and with practice they can help anyone become an accomplished professional and effective leader. Listening requires that the listener is focusing on the conversation fully and do not have any distraction. It is also important to remain active in the conversation by occasionally asking questions to clarify a point. The reason that listening is difficult because the key to be a good listener is empathy or the ability to identify with and understand other people feelings. Empathetic listeners not only listen to what others are saying but they also try to feel what they are feeling. This requires a genuine attitude toward the others and listening to what they are trying to convey. If you do not care about them than it would be difficult for you to listen carefully to their concern. Keeping eyes contact is also important when you are listening, if you occasionally look at your watch than it gives the impression that you are not interested in what other has to say.

For a lengthy conversation, a good listener should occasionally take notes by write down few key words or phrases to keep track of important things. The ability to listen to others is one of the most important advantages a good manager can possess. In addition to becoming an emphatic listener, managers can facilitate an open working environment where employees are freely express their opinions to management. Managing people is a difficult position and learning how to be a good listener is an ongoing process but with practice, it can make effective leadership appear effortless.

Nguồn: science-technology.vn/?p=771 (science-technology.vn)