Kĩ năng thế kỉ 21

Thế kỉ 21 được biết tới là “Thời đại Thông tin” tương phản với thế kỉ 20 là “Thời đại Công nghiệp.” Điều quan trọng cần biết là các kĩ năng được cần trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay là khác với kĩ năng được cần trong quá khứ. Với toàn cầu hoá, thế giới trở thành thị trường mở nơi nhiều nước và công ti đang cạnh tranh về lợi thế kinh tế. Việc áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã áp đặt nhiều thay đổi mà chưa bao giờ xảy ra trước đây. Trong “Thế giới được kết nối” này, không nước nào đủ mạnh để trụ vững với tác động của các lực kinh tế toàn cầu. Không có tri thức về kinh tế toàn cầu, một nước không thể tự bảo vệ được nó với các lực mà nó không thể kiểm soát được. Cùng điều đó cũng xảy ra cho công ti, không có chiến lược tốt nó không thể tự bảo vệ mình trước các đối thủ cạnh tranh mà nó thậm chí còn không biết tới.

Để sống còn, công ti phải thay đổi bằng việc tái cấu trúc, tái tổ chức, và “làm phẳng” cấp bậc quản lí, khoán ngoài công việc, và dùng công nghệ thông tin để tạo ra ưu thế cạnh tranh. Kết quả là, việc làm, công việc, cấu trúc tổ chức, và qui trình doanh nghiệp cũng phải thay đổi. Ngày nay, làm việc cho cùng công ti suốt cả đời không còn tồn tại thêm nữa. Nền kinh tế sẽ lên và xuống cùng với luồng chảy của các lực kinh tế toàn cầu. Các công ti sẽ mở rộng ra, co lại hay thậm chí sụp đổ. Bởi vì điều này, phần lớn mọi người sẽ đổi việc làm của họ nhiều lần trong cả đời họ.

Để sống còn trong thị trường năng động này mọi người cần các kĩ năng đặc biệt. Các kĩ năng của thế kỉ 21 là kĩ năng trao đổi, kĩ năng máy tính, kĩ năng tài chính; kĩ năng nhà doanh nghiệp, kĩ năng làm việc tổ và kĩ năng tự thúc đẩy. Nền tảng của những kĩ năng này là trong lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học) và những lĩnh vực này nên được dạy trong mọi chương trình giáo dục. Với người đang đi làm, họ phải thích ứng với cách tiếp cận học cả đời để cải thiện kĩ năng của họ để tồn tại.

Với toàn cầu hoá, ngoại ngữ không còn là thứ xa hoa mà là sự cần thiết. Nếu bạn chỉ nói một thứ tiếng, bạn sẽ không có mấy cơ hội trong “thế giới được kết nối toàn cầu” này. Theo một nghiên cứu mới, công nhân thế kỉ 21 cần biết ít nhất hai tới ba thứ tiếng là tối thiểu để có được việc làm trả lương cao. Việc học và làm chủ ngoại ngữ tốn thời gian cho nên tốt nhất là bắt đầu đào tạo ngôn ngữ sớm nhất có thể được.

Với việc tăng lên của việc dùng công nghệ thông tin, công nhân phải có tri thức về máy tính. Nếu bạn không biết cách dùng máy tính bạn sẽ không có khả năng có được việc làm trả lương cao. Có lẽ bạn thậm chí sẽ không kiếm được việc làm. Tưởng tượng rằng bạn không biết đọc và viết ngày nay, bạn sẽ kiếm được loại việc làm gì? Cùng điều đó sẽ xảy ra sớm nếu bạn không biết dùng máy tính. Bạn không cần phải là chuyên gia hay người lập trình nhưng ít nhất bạn phải biết cái gì đó về công nghệ thông tin và dùng máy tính trong việc làm của bạn.

Đọc thêm  Em bắt đầu với học tích cực như thế nào?

Kinh tế toàn cầu là thị trường mở và bất kì ai cũng có thể bắt đầu việc kinh doanh riêng của họ. Trong thời đại công nghiệp, công ti lớn là nền tảng của nền kinh tế nơi nó thuê hàng trăm nghìn công nhân nhưng trong thời đại thông tin, công ti nhỏ là sức mạnh kinh tế chính. Người ta ước lượng rằng trong mười năm tới, số các công ti lớn sẽ giảm xuống còn vài công ti thôi nhưng các công ti nhỏ sẽ tăng lên đáng kể. Lí do là vì công ti lớn không thể thay đổi đủ nhanh để điều chỉnh theo nhu cầu thị trường nhưng công ti nhỏ thì có thể làm được. Công ti nhỏ là đủ linh hoạt để điều chỉnh nhanh chóng theo nhu cầu thị trường và thịnh vượng trong nền kinh tế mới này.

Nhà doanh nghiệp là người tạo ra và quản lí doanh nghiệp mới mở và làm tăng trưởng nó thành công ti có lợi nhuận cao. Kĩ năng quan trọng nhất là khả năng nhận diện cơ hội và nắm lấy cơ hội trước ai đó khác. Điều đó nghĩa là nhà doanh nghiệp phải có tri thức nào đó và giám sát thường xuyên xu hướng và thị trường thay đổi để nhận diện cơ hội. Nhà doanh nghiệp phải tin tưởng vào khả năng của họ và thúc đẩy làm cho mọi sự xảy ra. Họ phải tổ hợp tri thức công nghệ và kĩ năng doanh nghiệp để phát triển chiến lược kinh doanh và duy trì vị thế của họ trong thị trường năng động này.

Trong thị trường cạnh tranh cao này, tri thức kĩ thuật là không đủ mà kĩ năng doanh nghiệp như quản lí tài chính mới là mấu chốt. Biết cách giữ cho công ti vận hành hiệu quả và cân bằng nó với sinh lời là quan trọng. Mọi doanh nghiệp đều phải hội tụ vào khách hàng và bán hàng. Nhà doanh nghiệp phải hình dung ra kiểu bán hàng nào là tốt nhất cho dịch vụ và sản phẩm của họ và cách thâu tóm cơ hội trước người khác và quản lí tài chính công ti để làm cực đại lợi nhuận.

Nhà doanh nghiệp là người tự thúc đẩy mình. Họ phải nhận ra rằng thời gian là bản chất và mọi phút đều quí giá. Họ phải theo dõi xu hướng toàn cầu, biết cần làm gì, và sẵn lòng nhận rủi ro. Trong thế giới thay đổi nhanh chóng này, thời gian không chờ đợi vì cơ hội tới và đi nhanh chóng cho nên họ phải hành động nhanh và bao giờ cũng sẵn sàng cho cơ hội tiếp.

Ngày nay, phần lớn công việc đều yêu cầu làm việc tổ. Làm việc tổ được cần tới để giải quyết các vấn đề lớn và phức tạp. Khi giải quyết vấn đề, tổ là tốt hơn cá nhân. Tổ có thể chia công việc cho các thành viên và làm tăng năng suất nhanh hơn. Tuy nhiên nhiều người không thấy thoải mái khi làm việc trong tổ. Một số người ưa thích làm việc một mình cho nên để đảm bảo rằng tổ hiệu quả, các thành viên phải hiểu làm việc tổ là gì. Làm việc tổ là quá trình nơi một số ít người có các kĩ năng bổ sung trở nên được cam kết với một chủ định chung và đạt tới thoả thuận về các mục đích xác định, cách tiếp cận làm việc, và đảm nhiệm lẫn nhau. Tổ thành công có chung nhiều đặc trưng. Họ thúc bẩy tri thức đa dạng, kĩ năng, kinh nghiệm và mối quan tâm của các thành viên; họ phát sinh những đáp ứng sáng tạo với các thách thức hơn là cá nhân; họ làm xúc tác cho các ý tưởng tươi mới về sản phẩm và dịch vụ mới, các qui trình doanh nghiệp tốt hơn, và chiến lược sinh lời; họ thực hiện công việc với sự chuyên tâm, nhiệt tình và hiệu quả trong chiều hướng năng suất.

Đọc thêm  Thực tập mùa hè

Trong thế giới cạnh tranh cao này, tri thức và kĩ năng phải thường xuyên được cập nhật. Nếu bạn không làm điều đó ai đó khác sẽ làm và họ muốn lấy việc làm của bạn. Người châu Phi có câu ngạn ngữ: “Mọi sáng ở châu Phi, linh dương thức dậy. Nó biết nó phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất nếu không nó sẽ bị chết. Mọi sáng, sư tử thức dậy. Nó biết nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất, nếu không nó sẽ đói đến chết.” Liên tục học tập không phải là cái gì đó bạn làm khi bạn có thời gian mà là cái gì đó bạn phải làm để sống còn.

 

—-English version—-

 

The 21st century skills

The 21st century is known as the “Information Age” in contrast to the 20th century as “The Industrial Age”. It is important to know that the skills needed in today’s global economy are different from the skills needed in the past. With globalization, the world is becoming an open market where countries and companies are competing for economic advantages. The application of Information Technology (IT) has forced many changes that never happened before. In this “Connected world”, no country is strong enough to withstand the impact of global economy forces. Without knowledge of the global economy, a country cannot defend itself to forces that it cannot control. The same thing also happens to company, without a good strategy it cannot defend itself to competitors that it does not even know.

To survive, company must change by restructure, reorganize, and “flatten out” management hierarchy, outsource works, and use information technologies (IT) to create competitive advantages. As a result, jobs, works, organization structures, and business processes must also change. Today, working for the same company for an entire lifetime does not exist anymore. Economy will go ups and downs with the flow of global economy forces. Companies will expand, shrink or even collapse. Because of this, most people will change their jobs several times during their lifetime.

To survive in this dynamic market people need special skills. The skills of the 21st century are Communication skills; Computer skills; Financial skills; Entrepreneurial skills; Teamwork skills; and Self-motivated skills. The foundation of these skills is in the STEM fields (Science, Technology, Engineering and Mathematics) and these fields should be taught in every education programs. For working people, they must adopt a lifelong learning approach to improve their skills to survive.

With globalization, a foreign language is no longer a luxury but a necessity. If you only speak one language, you will not have much opportunity in this “global connected world”. According to a new study, the 21st century workers need to know at least two to three languages as the minimum to get good paying job. Learning and mastering a foreign language take time so it is best to start language training as early as possible.

With the increasing use of Information Technology (IT), workers must have knowledge of computers. If you do not know how to use a computer you will not be able to get good paying job. You probably will not even get a job. Imagine that you do not know how to read and write today, what kind of job would you get? The same thing will happen soon if you do not know how to use a computer. You do not have to be an expert or a programmer but at least you must know something about information technology and use computer in your job.

Đọc thêm  Learning Big data

Global economy is an open market and anyone can start their own business. In the Industrial age, big company is the foundation of the economy where it hires hundred thousands of workers but in the Information age, small company is the main economy strength. It is estimated that in the next ten years, number of big company will be reduced to a few but small company will increase significantly. The reason is big company cannot change fast enough to adjust to market demand but small company can. Small company is flexible enough to adjust quickly to market needs and thrive in this new economy.

An entrepreneur is a person who creates and manages startup and grows it into highly profitable company. The most important skill is the ability to identify opportunity and seize it before somebody else. It means entrepreneur must have certain knowledge and constantly monitor trends and changing market to identify opportunity. Entrepreneurs must be confident in their ability and motivated to make things happen. They must combine their technology knowledge and business skills to develop a business strategy and maintain their position in this dynamic market.

In this highly competitive market, technical knowledge is not enough but business skill such as financial management is critical.  Knowing how to keep the company operate efficiency and balance it with profit is important. Every business has to focus on customers and sales. An entrepreneur must figure out what type of sales is best for their services and  products and how to capture the opportunity before others and manage the company finance to maximize profits.

Entrepreneurs are self-motivated. They must realize that timing is essential and every minute is valuable. They must track global trends, know what to do, when to do it, and willing to take risks. In this fast changing world, time does not wait as opportunity comes and goes quickly so they must act fast and always ready for the next opportunity.

Today, most works require teamwork. Teamwork is needed to solve large and complex problems. A team is better at solving problems than individuals. A team can divide works among members and increase productivity faster. However many people are uncomfortable when working in team. Some prefer to work alone so to ensure that teams are effective, members must understand what teamwork is. Teamwork is a process where a small number of people with complementary skills become committed to a common purpose and reach agreement on specific goals, working approach, and mutual accountability. Successful teams share many characteristics. They leverage the diverse knowledge, skills, experience, and interests of members; they generate more creative responses to challenges than individuals; they catalyze fresh ideas for new products and services, better business processes, and profitable strategies; they perform the work with dedication, energy, and efficiency into productive direction.

In this highly competitive world, knowledge and skills must constantly be updated. If you do not somebody will and they want your job. The African has a proverb: “Every morning in Africa, a gazelle wakes up. It knows it must outrun the fastest lion or it will be killed. Every morning, a lion wakes up. It knows it must run faster than the slowest gazelle, or it will starve to death.” Continuous learning is not something you do when you have time but something you must do to survive.

Nguồn: science-technology.vn/?p=818 (science-technology.vn)