Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Nhu cầu xã hội

Hoạch định các nguồn lực một cách hiệu quả để nhắm đến mục tiêu giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh là một vấn đề mà mọi doanh nghiệp luôn phải đối mặt, nhất là trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) được xem như một giải pháp quản lý dựa trên nền tảng ứng dụng CNTT, mang lại hiệu quả rất lớn cho các doanh nghiệp và nhu cầu triển khai hệ thống ERP (đặc biệt là các giải pháp ERP của các hãng phần mềm nước ngoài như SAP, Oracle, Microsoft,…) tại các doanh nghiệp ngày càng gia tăng. Với phương châm đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội, chương trình đào tạo tiên tiến chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp để cung cấp cho thị trường nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng tư vấn giải pháp triển khai phù hợp với nhu cầu và bối cảnh thực tế của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước những giải pháp triển khai hệ thống ERP cũng như tham gia quản trị và vận hành hệ thống đó.

Nội dung đào tạo

Ngoài các kiến thức chung của ngành Hệ thống thông tin quản lý (như: Cơ sở dữ liệu, Cơ sở lập trình, Phân tích thiết kế hệ thống,… ) sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về quản trị dự án triển khai hệ thống ERP, tư vấn lựa chọn giải pháp ERP trong các hoạt động quản trị của doanh nghiệp (như quản trị sản xuất, quản trị tài chính, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị bán hàng, quản trị quan hệ khách hàng,…).

Cơ hội việc làm

Người tốt nghiệp chuyên ngành này có thể làm chuyên viên tư vấn giải pháp triển khai, vận hành, quản trị các hệ thống ERP tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

UEH đang có liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp của cựu sinh viên) chuyên cung cấp giải pháp ERP, như: FPT, Microsoft, Global CyberSoft,… đây là một lợi thế cho người học khi chọn chuyên ngành này tại UEH.

Các môn học tiêu biểu

 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
 • Phân tích thiết kế hệ thống
 • Tư duy hệ thống
 • Quản trị sự thay đổi
 • ERP trong quản trị tài chính
 • ERP trong quản trị sản xuất
 • ERP trong quản trị phân phối và bán hàng
 • ERP trong quản trị mua hàng
 • ERP trong quản trị nguồn nhân lực
 • ERP trong quản trị kho
 • ERP trong quản trị quan hệ khách hàng