Nhu cầu xã hội

Hiện nay, ứng dụng công nghệ trong điều hành doanh nghiệp đang được các nhà quản trị quân tâm. Thành công của một doanh nghiệp với các mục tiêu đặt ra liên quan nhiều đến quyết định của người làm công tác quản lý. Quyết định phải được đưa ra đúng lúc và hợp lý dựa trên những thực trạng hiện tại cũng như dựa trên những thông tin và dữ liệu bên trong và ngoài của doanh nghiệp hay tổ chức trong quá khứ và hiện tại. Những việc làm này thường được dựa vào kinh nghiệm vốn có của nhà quản trị. Tuy nhiên với sự quá tải của thông tin, dữ liệu từ môi trường ngoài cũng như bên trong doanh nghiệp (có thể được lấy từ rất nhiều nguồn, rộng và nội dung phong phú) đã làm cho việc ra quyết định gặp khó khăn và tốn rất nhiều thời gian. Từ đó, nhu cầu quản lý thông tin của một tổ chức hay doanh nghiệp có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin được quan tâm đến rất nhiều. Sự quản lý thông tin tốt sẽ giúp ích rất nhiều cho nhà quản trị khi ra quyết định được một cách đúng lúc và nhanh chóng.

Đây là điều quan trọng để ngành Hệ thống thông tin quản lý hay cụ thể chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh ra đời nhằm giúp cho một lượng lớn các tổ chức hay doanh nghiệp trong quản lý và ra quyết định một cách hiệu quả.

Mục tiêu đào tạo

Chương trình HTTTKD được xây dựng theo chuẩn tiên tiến quốc tế với mục tiêu đào tạo cử nhân Kinh tế, chuyên ngành HTTTKD có kiến thức toàn diện về HTTTKD, có chuyên môn, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội trong thời đại mới.

Kiến thức được trang bị

Sinh viên được trang bị kiến thức về hệ thống thông tin cho quản lý và kinh doanh, kiến thức về công nghệ thông tin phục vụ cho hệ thống quản lý và hỗ trợ quyết định cũng như kiến thức về hệ thống lưu trữ dữ liệu và thông tin. Cụ thể gồm những kiến thức như: cơ bản về lập trình, cơ bản về quản trị và kinh doanh, cơ bản về dữ liệu… đồng thời với những kiến thức chuyên sâu như: về phân tích thiết kế hệ thống thông tin (từ thiết kế lưu trữ thông tin đến thiết kế các chức năng phục vụ quản lý bằng máy tính), về xây dựng phần mềm phục vụ việc quản lý thông tin, về hệ thống hoạch định và phát triển nguồn lực bằng việc sử dụng các sản phẩm công nghệ thông tin, về quản trị việc triển khai và hiện thực dự án đưa công nghệ vào hỗ trợ quản lý, về báo cáo thông minh hỗ trợ cho nhà quản trị ra quyết định (Business Intelligence).

Kỹ năng đạt được

  • Thiết kế và xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu của tổ chức trên máy tính.
  • Quản trị và khai thác hệ thống dữ liệu của tổ chức bằng máy tính.
  • Sử dụng công cụ hay phần mềm để báo cáo tổng hợp từ dữ liệu phục vụ cho ra quyết định.
  • Hiểu, thông thạo trong sử dụng các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kinh doanh thông qua các phần mềm như ERP (quản trị nguồn lực doanh nghiệp), SCM (quản trị chuỗi cung ứng), HRM (quản trị nguồn nhân lực), CRM (quản trị quan hệ khách hàng) cũng như tư vấn triển khai các hệ thống phần mềm trên cho doanh nghiệp.
  • Phân tích và xây dựng quy trình nghiệp vụ để ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. (Kỹ năng này vừa đảm bảo khả năng sử dụng phần mềm có sẵn hay việc tự xây dựng phần mềm mới).

Cơ hội nghề nghiệp

  • Chuyên viên phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin cho tổ chức.
  • Chuyên viên phân tích thiết kế và xây dựng, quản trị dữ liệu cho hệ thống thông tin của tổ chức.
  • Chuyên viên tư vấn cho các tổ chức trong việc lựa chọn mua và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.
  • Nhà quản trị hệ thống và định hướng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho tổ chức (CIO – Chief Information Officer).
  • Nghiên cứu, giảng dạy trong ngành hệ thống thông tin quản lý ở các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và cao đẳng.