Mục tiêu

Đào tạo cử nhân ngành Khoa học Dữ liệu nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại tương đương với chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới; có khả năng phân tích, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu để có khả năng hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế.

Nội dung đào tạo

Chương trình cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia hoặc nhà quản lý trong lĩnh vực Khoa học Dữ liệu. Người học có đủ năng lực tham gia thực hiện các công việc liên quan đến dữ liệu, bao gồm việc lập kế hoạch, tiến hành thu thập, tiền xử lý dữ liệu (đặc biệt là dữ liệu lớn), ứng dụng các mô hình quản trị dữ liệu, kỹ thuật thống kê, phương pháp máy học, và các công cụ phân tích dữ liệu vào giải quyết các vấn đề trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sinh viên được trang bị khả năng ngoại ngữ, bổ sung các kiến thức nền tảng liên quan đến kinh tế, liên tục được cập nhật các tiêu chuẩn, các công nghệ dữ liệu mới nhất để nâng cao chất lượng, tăng khả năng hội nhập và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế số.

Vị trí việc làm

 • Chuyên viên bộ phận phân tích dữ liệu ở các doanh nghiệp.
 • Chuyên viên quản lý các dự án khoa học dữ liệu trong và ngoài nước.
 • Chuyên viên nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp khoa học dữ liệu trong kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

Các môn học chuyên ngành

 • Thống kê toán
 • Kinh tế lượng
 • Toán tài chính
 • Toán dùng trong Tin học
 • Cơ sở công nghệ thông tin
 • Cơ sở lập trình
 • Cơ sở dữ liệu
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Phân tích nghiệp vụ
 • Lập trình phân tích dữ liệu
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Máy học
 • Khai phá dữ liệu
 • Biểu diễn trực quan dữ liệu
 • Business Intelligence
 • Khoa học dữ liệu
 • Tính toán hiệu suất cao
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Marketing căn bản
 • Big data và ứng dụng
 • Hành vi người tiêu dùng
 • Quản trị quan hệ khách hàng
 • Công nghệ và đổi mới
 • Quản trị chuỗi cung ứng
 • Digital Marketing