Chuyên ngành Kinh tế Đầu tư

1. Giới thiệu

Chương trình Cử nhân Kinh tế Kế hoạch & Đầu tư trang bị cho người học các công cụ phân tích kinh tế, kỹ năng thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, kỹ năng xây dựng các kế hoạch phát triển cho doanh nghiệp, và đặc biệt là kỹ năng để thực hiện tiếp thị cho địa phương và vùng. Điểm mạnh của chương trình là khả năng áp dụng nhanh kiến thức kinh tế vào thực tiễn. Các sinh viên tốt nghiệp đều đáp ứng tốt những đòi hỏi ngành nghề và thăng tiến cao trong công việc. Chuyên ngành Kế Hoạch – Đầu Tư có mạng lưới đông đảo cựu sinh viên thành đạt trong nhiều ngành nghề khác nhau từ khu vực tư cho tới khu vực công.

2. Cơ hội nghề nghiệp

 • Doanh nghiệp: Quản trị chiến lược kinh doanh và chiến lược công ty; quản trị các chiến lược chức năng chẳng hạn chiến lược marketing và chiến lược vận hành.
 • Khởi nghiệp: Thực hiện khảo sát thị trường; Đánh giá và quản lý dự án đầu tư; Đánh giá kết quả kinh doanh và thực hiện kế hoạch kinh doanh.
 • Ngân hàng: Thẩm định dự án đầu tư; Quản lý danh mục đầu tư; và Thẩm định trị giá tài sản.
 • Các sở ban ngành: Hoạch định và đánh giá tác động các chính sách kinh tế; Quảng bá địa phương/vùng nhằm thu hút đầu tư nước ngoài.
 • Các tổ chức phi chính phủ: Đánh giá tác động các dự án kinh tế xã hội về phát triển cơ sở hạ tầng hay giảm nghèo đói do ngân hàng Phát Triển Châu Á tài trợ.

3. Quy định đào tạo và điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên phải hoàn tất 122 tín chỉ để hoàn tất chương trình cử nhân ngành kinh tế Kế Hoạch – Đầu Tư

4     Cấu trúc chương trình

4.1   Khối lượng kiến thức

 • Phân tích định lượng
 • Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
 • Đầu tư tài chính và phát triển
 • Thẩm định và quản trị dự án
 • Luật kinh doanh và đầu tư
 • Chính sách kinh tế
 • Kinh tế học

4.2    Chương trình chi tiết

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Thẩm định dự án

Phân tích lợi ích – Chi phí

Quản trị học

Toán dành cho kinh tế và quản trị

Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh

Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

Kinh tế lượng

Tài chính doanh nghiệp

Marketing căn bản

Nguyên lý kế toán

Luật kinh doanh

Thực hành thẩm định dự án

Kế hoạch và chính sách công

Phát triển và marketing địa phương

Kinh tế phát triển

Kinh tế quốc tế

Đánh giá tác động các chương trình phát triển

Luật đầu tư

Chiến lược và kế hoạch kinh doanh

Kinh tế bất động sản

Quản trị dự án

Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng

Kinh tế lượng ứng dụng

Đầu tư tài chính

Kinh tế học đô thị

Kinh tế công

Kinh tế môi trường