Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng

Mục tiêu đào tạo

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và nâng cao về Tiền tệ – Ngân hàng và Thị trường chứng khoán. Huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp để sinh viên có thể tìm việc làm và đảm nhận công việc được giao trong ngân hàng (cán bộ tín dụng, nhân viên kế toán, kế toán viên phòng thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ) công ty chứng khoán (nhà môi giới và kinh doanh chứng khoán), tổ chức tín dụng phi ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính – ngân hàng và các loại hình doanh nghiệp khác.

Chương trình đào tạo chuyên ngành

Kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở khối ngành

Toán cao cấp

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

Pháp luật đại cương

Tin học đại cương

Tối ưu hóa

Kinh tế quốc tế

Quản trị học

Kinh tế phát triển

Kiến thức cơ sở khối ngành

Kinh tế vi mô I

Kinh tế vĩ mô I

Các hoc phần tư chon giai đoạn đại cương

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Marketing căn bản

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý thống kê kinh tế

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Luật lao động

Kiến thức cơ sở ngành

Nguyên lý thống kê kinh tế

Nguyên lý kế toán

Luật kinh tế

Kinh tế lượng

Kiến thức ngành

Tài chính doanh nghiệp I

Tài chính quốc tế

Nghiệp vụ ngân hàng I

Thị trường tài chính

Tài chính công I

Thuế

Nguyên lý và thực hành bảo hiểm

Thanh toán quốc tế I

Toán tài chính

Kiến thức bổ trợ

Kế toán tài chính

Kiểm toán

Kế toán chi phí

Đầu tư công

Ngân hàng trung ương

Tài chính hành vi

Quản trị doanh nghiệp

Kiến thức chuyên ngành

Thanh toán quốc tế I

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Kế toán ngân hàng

Thẩm định tín dụng

Quản trị ngân hàng thương mại

Marketing ngân hàng

Phân tích đầu tư chứng khoán