Bản đồ Fintech Việt Nam năm 2021

VNEconomics – Chúng tôi mong muốn đem tri thức khoa học, công nghệ, kinh tế số đến với nhiều người Việt Nam. Đặc biệt là kiến thức về ứng dụng của công nghệ Blockchain.