Categories
HỌC Nghiên Cứu

Kỹ thuật động não (Brainstorming)

Kỹ thuật động não (Brainstorming) đã được biết tới như là một kỹ thuật giải quyết vấn đề trong nhiều khóa học quản lý và kinh doanh, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để hình thành và chắt lọc những ý tưởng nghiên cứu. Nó được tiến hành tốt nhất với một nhóm người, mặc dù bạn có thể tự động não.

Kỹ thuật động não

Kỹ thuật động não (Brainstorming) đã được biết tới như là một kỹ thuật giải quyết vấn đề trong nhiều khóa học quản lý và kinh doanh, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để hình thành và chắt lọc những ý tưởng nghiên cứu. Nó được tiến hành tốt nhất với một nhóm người, mặc dù bạn có thể tự động não. Để động não, Moody (1998) gợi ý bạn nên:

1.Xác định vấn đề của bạn – có nghĩa rằng những ý tưởng bạn quan tâm – càng chính xác càng tốt. Ở những giai đoạn đầu của việc hình thành một chủ đề thì điều này có thể mập mờ, chẳng hạn “Tôi quan tâm đến lĩnh vực Marketing nhưng tôi không biết điều gì liên quan tới chủ đề nghiên cứu của tôi”

2. Yêu cầu mọi người đưa ra những đề xuất liên quan đến vấn đề

3. Ghi lại tất cả những đề xuất, quan sát những quy luật sau đây”
-Mọi đề xuất sẽ không bị phê bình hay đánh giá trước khi tất cả những ý tưởng đã được xem xét.
-Tất cả những gợi ý, cho dù kỳ lạ đến đâu, cũng nên được ghi lại và xem xét.
-Nên ghi lại càng nhiều đề xuất càng tốt.

4.Đánh giá lại tất cả các đề xuất và khám phá hàm ý của nó

5.Phân tích danh sách những đề xuất, xác định đề xuất nào là ý tưởng nghiên cứu hấp dẫn nhất đối với bạn và tại sao.

John T. Roger

By John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *