Categories
HỌC

KỸ THUẬT THẢO LUẬN NHÓM (focus group discussion)

– Là quá trình thảo luận có người dẫn dắt khách quan
– Thực hiện trên tinh thần tự nhiên và phi cấu trúc
ĐẶC ĐIỂM CỦA KỸ THUẬT THẢO LUẬN NHÓM
– Linh hoạt, khó
– Đòi hỏi nhà nghiên cứu phải có những kỹ năng cần thiết
– Có thể nghiên cứu được những đối tượng cá biệt
– Có thể cho các managers quan sát
– Dữ liệu phong phú
– Không thể dùng để tổng quát hóa
– Có khả năng sai lệch lớn
– Tốn nhiều chi phí
– Có thể xảy ra hiệu ứng ảnh hưởng lẫn nhau giữa những người tham gia
THÀNH PHẦN VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN
– Kích thước nhóm: 8-12 người, có thể nhiều nhóm
– Nhóm phải đồng nhất (nhưng ko được đồng nhất trong các trả lời)
– Tránh những người chuyên nghiệp
– Thời gian thảo luận: 1,5 – 2 giờ
– Cần quan tâm đến thời gian, địa điểm, cách bố trí
– Ghi chép, ghi âm…
ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI DẪN DẮT
– Ân cần, tạo sự dễ dãi, thoải mái, gợi mở
– Có khả năng nắm bắt, làm rõ vấn đề
– Linh hoạt, nhạy bén